Gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Realkreditsystemet er en af hjørnestenene i dansk økonomi. Det er afgørende for danske boligejere og virksomheder, at der er god mulighed for at optage billige og solide realkreditlån. Siden finanskrisen har realkreditinstitutterne haft behov for at polstre sig, så de fortsat kan låne penge ud til lave renter. Derfor har mange danskere oplevet trælse gebyrer og stigninger i bidragssatserne.

Det er ikke meningen, at realkreditsystemet skal være utrygt, bøvlet og uforudsigeligt. I stedet skal det være præget af høj grad af sikkerhed og gennemsigtighed, så danske boligejere kan føle sig trygge.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at regeringen for nyligt præsenterede en bred politisk aftale om mere gennemsigtighed og bevægelighed på realkreditmarkedet. Formålet er at tage hånd om nogle af markedets udfordringer, som f.eks. pludseligt stigende bidragssatser. Aftalen indebærer derfor, at realkreditinstitutterne skal kunne give en fyldestgørende begrundelse for at hæve gebyrer og bidragssatser. Desuden får danske boligejere fremover 6 måneder til at reagere på, hvis de bliver stillet over for krav om stigende gebyrer og bidragssatser. Det giver folk bedre mulighed for at reagere og eventuelt skifte låneinstitut.

For regeringen har det været vigtigt også at kigge på mobiliteten på realkreditmarkedet. Derfor vil det med den nye aftale blive billigere at skifte realkreditinstitut, hvis man som boligejer er utilfreds med sit lån og kan finde et bedre tilbud. Dertil kommer, at det i dag ikke er muligt at flytte sit realkreditlån over i et andet institut, hvis lånegrænsen er overskredet. Det ændres der nu ved, så man kan flytte sit lån til et andet institut ved konvertering eller ved låneomlægning. Det vil række en hjælpende hånd ud til blandt andet de mange landmænd, som indtil nu har været stavnsbundet af dyre realkreditlån. Aftalen sikrer altså bedre mobilitet og større konkurrence på realkreditmarkedet til gavn for både boligejerne og for dansk økonomi.