Frihed til at bygge uden hensyn til planlov

Regeringen iværksætter et forsøg, hvor to landsbyer i hver kommune skal kunne bygge frit uden hensyn til planloven. Regeringen vil give kommunerne frihed til at eksperimentere med at bygge huse og erhverv uden planlovens begrænsninger.

Der ses flere og flere landsbyer rundt om i landet, som har problemer med at fastholde beboere og tiltrække nye familier. Planloven forhindrer i dag for eksempel at gamle, faldefærdige huse må placeres andre steder på grunden, fordi der enten kun må bygges tæt på allerede eksisterende bebyggelse og/eller fordi der er strenge regler for, hvor tæt på en skov man må bygge. Det er derfor vigtigt at give friere rammer til landsbyer, så vi kan få Danmark i bedre balance og undgå, at et stigende antal landsbyer simpelthen dør ud.

En liberalisering af planloven medvirker til at fjerne bureaukrati og barrierer, som sætter en stopper for udvikling. Regeringen ønsker, at flere beslutninger om planlægning skal træffes lokalt af kommunerne, som kender de lokale forhold og ønsker. I Østjylland har vi mange landsbyer i naturskønne omgivelser, som har svært ved at udvikle landsbylivet på grund af de strenge regler i planloven. Kommunerne kan i samspil med beboerne bedre skabe den udvikling og vækst, de nedslidte landsbyer har brug for i balance med naturen og med mere frihed til alle parter.

Forsøget kommer ikke til at tillade, at man kan gøre nøjagtig som man ønsker, og regeringen vil fortsat værne om at beskytte landskabet. Men med løsere tøjler skal der laves en helhedsplan for en given landsby, så det bliver langt mere attraktivt at bo i området samt tiltrække tilflyttere, som kan bidrage til at vende udviklingskurven. Det kan for eksempel ske ved at gøre det muligt at bygge længere væk fra en større vej eller give grundejere lov til at opføre bolig et andet sted på grunden. Det er et spændende forsøg, som skal give nyt håb og liv til falmende landsbyer.