Fratag Rusland stemmeretten i Europarådet

Næstformand for den liberale gruppe i Europarådet (ALDE) og næstformand for den danske delegation til Europarådet, Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) fremsætter nu forslag om at Rusland skal have frataget stemmeretten i Europarådets på baggrund af Ruslands invasion af Krim-halvøen.

Michael Aastrup Jensen udtaler: ”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at et medlem af Europarådet overfalder en anden medlemsstat. Det må have omgående konsekvenser, herunder at Rusland ind til videre fratages stemmeretten i Europarådet. Det russiske angreb på Ukraines territoriale integritet betyder at vi er nødt til at sætte handling bag vores værdier, ellers bliver det bare tomme ord om europæiske værdier”

Michael Aastrup Jensen har fremsat forslaget til behandling i den kommende session i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE), bliver forslaget vedtaget fratages Rusland stemmeretten i PACE.

Michael Aastrup Jensen udtaler: ”Det er vigtigt, at vi har en dialog og et tæt samarbejde med Rusland, men det er vanskeligt at fortsætte dialogen, når Rusland ikke respekterer internationale spilleregler, men i stedet bruger militær magt overfor deres nabolande. Ukraine har ret til selv at bestemme sin fremtid uden indblanding fra Moskva.”

Europarådets formål er at fremme samarbejde og fredelig sameksistens mellem de europæiske lande. Ruslands handlinger overfor Ukraine er fuldstændigt uforenelige med Europarådets principper og idegrundlag. Rusland har tværtimod en særlig historisk forpligtigelse til at sikre og respektere en fredelig og demokratisk udvikling i sine nabolande.  

Rusland fik i forbindelse med krigen i Tjetjenien i 2000 midlertidigt frataget stemmeretten i PACE, og et overvældende flertal af Europarådets parlamentarikere stemte for helt at smide Rusland ud af Europarådet, hvis ikke krigshandlingerne blev standset i Tjetjenien.

Michael Aastrup Jensen udtaler afsluttende: ”Navnlig de baltiske lande er i dag bekymret over at opleve et krigerisk Rusland. Der minder alt for meget om den nære fortid, hvor balterne måtte leve under russisk besættelse. Europarådets formål er at gøre op med et blodigt 20. århundrede og sikre fred og samarbejde på det europæiske kontinent, den grundtanke forbryder Rusland sig imod i disse dage i Ukraine.”

For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Tlf. 6162 4225

 Europarådet er en mellemstatslig organisation, der består af 47 europæiske lande. Den grundlæggende traktat for Europarådet blev underskrevet d. 5. maj 1949 i London. Europarådet står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er basis for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.