Forside

 • PRESSEMEDDELSE - Handling nu: Endnu en Randers virksomhed lukker

  Bombardier lukker i Randers og dermed slutter en mere end 150-årig epoke i byen. Bombardier begrunder lukningen med høje udgifter, og det er desværre endnu et eksempel på, at Danmarks høje skatter og afgifter koster arbejdspladser.

 • Verdens højeste skatter og afgifter svækker Danmarks konkurrenceevne

  Danmark sakker agterud i det globale kapløb om vækst og velfærd. Det er den nedslående konklusion på to uafhængige undersøgelser foretaget af Dansk Industri og Dansk Erhverv om dansk konkurrenceevne på det globale marked. En svagere konkurrenceevne vil føre til lavere vækst og tab af arbejdspladser i Danmark, da vi vil få sværere ved at tiltrække udenlandske virksomheder til landet.

 • Østjylland har brug for en liberalisering af planloven

  Regeringen strammede sidste år planloven og gav dermed landdistriktskommunerne mindre frihed og mere bureaukrati. Kommunerne har blandt andet fået mindre frihed til at bygge i kystnærhedszonen og ringere muligheder for at benytte gamle bygninger til erhverv.

 • Venstre værner om velfærdssamfundet

  Venstre værner om velfærdssamfundet, mens regeringen lægger sig fladt ned for EU-systemet. Det er langtfra rimeligt, at andre EU-borgere opnår fuld adgang til velfærdsydelser efter selv meget korte arbejdsperioder på dansk grund. Af samme årsag er regeringens ligegyldighed og uklare politiske kurs i forhold til velfærdsturisme et kæmpe problem.

 • Regeringen fører uholdbar beskæftigelsespolitik

  Andelen af beskæftigede danskere falder. Blot 48,8 procent af danskerne var i job i 2013. Manglen på arbejdspladser har også ramt Østjylland.