Forside

 • En styrket indsats for ældre og deres pårørende under nedlukningen.

  Venstre er klar til at hjælpe ældre og deres pårørende, der har været særligt hårdt berørt af nedlukningen af Danmark. Både for de tusindvis af ældre, der bor på plejehjem, aleneboende samt demensramte ældre der siden nedlukningen af marts har måtte leve under strenge restriktioner, ensomhed og afsavn. De og deres familier fortjener en styrket indsats, da de er nogle af de sårbare borgere der på egen krop har mærket de hårde konsekvenser af nedlukningen.

 • Venstre vil styrke landdistrikterne

  En sund økonomi og en god balance i Danmark er forudsætningen for, at vi også i fremtiden har et Danmark med udvikling i alle landsdele. Derfor foreslår Venstre at der nedsættes et nationalt genstartsteam til landdistrikterne. Vi skal sikre gode vilkår for både byer, landdistrikter og øer. Hvis vi ønsker et Danmark i bedre balancen end det er tilfældet i dag, er det afgørende at vi får sat fokus og retning på udviklingen i vores landdistrikter. 

 • FLERE STUDIEPLADSER SKAL BINDE DANMARK BEDRE SAMMEN

  Mens regeringen nøler, er vi i Venstre klar til at arbejde for et Danmark i bedre balance med vækst, udvikling og bosætning i hele landet. Vi har en målsætning om at skabe 7000 flere studiepladser uden for de store byer i 2025.

 • Vi skal hjælpe ’generation corona’ ellers taber vi dem

  Mange danske børn har grundet corona-nedlukningen alt for længe været isoleret derhjemme bag skærmen til onlineundervisning. Det giver mistrivsel og manglende faglig udvikling. Flere undersøgelser peger på, at børn og unge i ’generation corona’ i højere grad er ramt af ensomhed, selvskade og depressive tanker. Det er en dybt alvorlig situation. For skolen er ikke bare stedet, børn og unge kommer for at blive undervist. Det er også der, social intelligens og personlig udvikling sker.

 • Statsborgerskabet skal ikke gælde for dem, der ikke vil Danmark

  Står religionen over dansk lov og må din datter selv bestemme, hvem hun vil have som kæreste. Det er to af de i alt fem spørgsmål, vi foreslår som en del af tildelingen af et dansk statsborgerskab. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt at dansk lov kommer før sin religion deler man ikke en af de mest grundlæggende værdier i Danmark. Statsborgerskabet er ikke noget man skal have per definition, sådan som andre partier mere eller mindre har hævdet gennem tiden. Statsborgerskabet er noget af det allerhelligste, vi som land kan tilbyde dem der vil os, vores værdier og vores samfundsindretning.