Fordomme og forskrækkelse hindrer udbredelsen af IT

IT kan revolutionere velfærdsstaten og løse mange af de udfordringer vi står overfor. I stedet for at tænke nedskæringer og kvalitetsforringelser, så betyder IT-løsninger muligheden for bedre service for borgeren.

Den største forhindring er paradoksalt nok politikkernes bekymringer, for borgerne efterspørger de løsninger, som teknologien giver os. Mulighederne er mange, f.eks. i forbindelse med genoptræning. I stedet for at borgeren skal bevæge sig hen på sygehuset eller et genoptræningscenter, så kan genoptræningen foregå digitalt med online forbindelse til eksempelvis fysioterapeuten. Teknologien findes allerede og bliver allerede brugt kommercielt af fitnesskæden Fresh Fitness. Det lyder måske discountagtigt, men for borgeren kan der være en stor fordel i det, da transporttid og ventetid formindskes kraftigt. Dermed går det ikke udover eventuelt erhvervsarbejde, og man føler sig ikke syg på samme måde, som hvis man med jævne mellemrum er nødt til at opsøge et sygehus eller genoptræningscenter. Samtidig er det naturligvis heller ikke uvæsentligt, at der ligger et betydeligt besparelsespotentiale for det offentlige.

For nogle patientgrupper er daglig kontrol en nødvendighed, eksempelvis KOL-patienter. Et forsøg på Fyn har muliggjort selvkontrol i eget hjem, hvor lægen så modtager testresultaterne online. Den største bekymring blandt patienterne var, at forsøget ville blive stoppet. Den slags positive erfaringer bør vi tage ved lære af, og udrulle teknologien til resten af landet. Der er mange lavt hængende frugter at plukke, men det kræver, at vi prioriterer det politisk. Og det kræver, at vi ikke lader os skræmme. Desværre er der mange, der netop har en dagsorden om at skræmme. Debatten om robotstøvsugere er et alt for godt eksempel på at teknologiske løsninger i ældreplejen nærmest er blevet dæmoniseret. En række klodsede sager fra kommunerne har båret yderligere brænde til bålet, og Frederiksberg Kommune har helt droppet brugen af robotstøvsugere. Det er for mig helt uforståeligt, for ideen er god, så må man arbejde med udførelsen i stedet for blot at konkludere, at ”det er der ingen fremtid i”.  

Danmark har verdens største offentlige sektor, det er som ofte en hæmsko for dansk konkurrenceevne. Imidlertid kan brug af velfærdsteknologi vise sig at styrke dansk eksport, eftersom der i Danmark er perfekte muligheder for at afprøve nye løsninger i den vidtforgrenede offentlige sektor.  

Brugen af velfærdsteknologi bør have langt større politisk fokus, og i stedet for at lade debatten afspore af kortsigtet populisme, så bør vi fordomsfrit se på, hvilke muligheder IT kan give os. Det burde faktisk være et tema her midt i kommunalvalgkampen. Beklageligvis er det nærmest blevet et fy-ord, og af frygt for et dårligt valg afholder politikkerne sig fra at tænke lidt ud af boksen. Når valgplakaterne er pillet ned, de sidste stemmer talt op og det sidste stykke valgflæsk spist, så håber jeg, at vores nye byråd og kommunalbestyrelser vil lade sig udfordre i forhold til, hvordan vi kan bruge IT til at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor.