Flere unge skal hjælpes godt videre efter grundskolen

De fleste unge i Danmark klarer sig godt og gennemfører en ungdomsuddannelse. Alligevel er der unge, som sent eller aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse. Mange af dem opnår aldrig rigtig fodfæste på arbejdsmarkedet. I stedet vil mange af disse føle, at de bliver parkeret på offentlig forsørgelse. Det er dyrt for samfundet og et menneskeligt svigt. 

Gruppen af unge på kanten bliver mødt af et mylder af uoverskuelige tilbud, der forvirrer mere, end de gavner. Regeringen har derfor indgået en bred aftale om en reform af det forberedende område, der styrker indsatsen for de unge, og som rydder op i de eksisterende tilbud og erstatter det med en ny forberedende uddannelse - FGU. 

Der er i dag næsten 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Det et gigantisk svigt, som vi ikke kan tillade fortsætter. Vi skal hjælpe de unge videre. I en tid, hvor der er mangel på faglærte medarbejdere og håndværkere indenfor mange brancher, har vi ganske enkelt ikke råd til at tabe så mange unge på gulvet.

Med aftalen laver vi en ny målsætning om, at alle unge 25-årige skal have påbegyndt en ungdomsuddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den gamle målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, har været god, men tager ikke tilstrækkeligt højde for, at der er nogle unge, for hvem uddannelse ikke er svaret – det er derimod et job. Det bliver der nu ændret på.

 

Kort sagt, så sikrer vi, at de unge bliver mødt med én indgangsdør. Initiativerne i aftalen ruster flere unge til at komme godt videre efter grundskolen. I Danmark er der ingen unge der skal tabes på gulvet. Derfor er det her område en vigtig prioritet for Venstre og regeringen. For os er det en vigtig samfundsopgave, at alle unge har noget at stå op til om morgen.