Flere reformer og tryghed for boligejerne

De økonomiske vismænd foreslog forleden at fordoble ejendomsbeskatningen. Det er et råd Venstre ikke har tænkt sig at følge. Det er faktisk en rigtig dårlig ide. Det burde tværtimod være klart, at der ikke findes skatter i Danmark der er for lave.  

Det er vigtigt, at boligejerne kan sove trygt om natten uden frygt for pludselige indgreb og stigninger i skatter og afgifter. Boligen er rammen omkring familien og derfor er det afgørende, at når vi foretager ændringer så er der bred enighed om dem og de holder langt ud i fremtiden. 

Boligen er den største investering for langt de fleste familier, derfor er det ekstremt vigtigt, at der ikke pludseligt kommer voldsomme ændringer i boligskattens størrelse. Jeg er glad for at vi har samlet bred opbakning til et troværdigt og tidssvarende ejendomsskattesystem. Det skal vi ikke begynde at ændre på, så derfor bliver det et pænt nej tak til Vismændenes forslag.

Det betyder imidlertid ikke, at Venstre ikke er klar nye reformer af velfærdssamfundet, tværtimod. Det stærke udgangspunkt for dansk økonomi skyldes, at vi gennem tiderne har gennemført reformer, som bl.a. har sikret, at langt flere bliver del af det arbejdende fællesskab. Det arbejde skal vi fortsætte. Derfor har regeringen netop fremlagt en plan, der sætter rammerne for dansk økonomi frem mod 2025, hvor målet er at gøre Danmark stærkere og rigere.

Helt konkret er et af målene i regeringens 2025-plan at løfte produktiviteten med 35 mia. kr. Det vil for en typisk LO-familie betyde et løft i rådighedsbeløbet på knap 9.500 kr. om året. Det skal ske gennem bedre vilkår for erhvervslivet, hvor virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer og har gode rammer for nye investeringer i digitalisering, ny teknologi, forskning og udvikling.

Et andet vigtigt mål i 2025-planen er at øge det økonomiske råderum til i alt 50,5 mia. kr. i 2025. Det skal bl.a. ske ved en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet for de unge, flere der bliver på arbejdsmarkedet længere samt bedre muligheder for international rekruttering.  

Alt i alt så udviser regeringen rettidig omhu, således at der kan blive råd til velfærd, lavere skatter og afgifter, samt at boligejerne også fremover kan vide sig trygge.