Flere penge til vores børn

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V), valgt og bosiddende i Østjylland

Charlotte Broman Mølbæk fra SF turnerer for tiden rundt med, at jeg skulle være ligeglad med kvaliteten i vores daginstitutioner. Det er et besynderligt postulat, alt den stund vi de sidste fire år har styrket kvaliteten i dagtilbuddene. Senest med en mia. kr. til en tidlig indsat, der bl.a. går til flere pædagoger i de institutioner, hvor der er mange børn fra udsatte områder. Ligeledes har kommunerne fået langt flere penge til borgernær velfærd, end dengang SF sad i regering. Sammen med Bjarne Corydon skar SF ned på bevillingerne til kommunerne, og det førte til besparelser i mange institutioner. Det er derfor en noget tynd omgang at påstå, at jeg intet vil gøre, på baggrund af et tv-program som Mølbæk har set.

Som tidligere borgmester kender jeg alt til fikse initiativer fra Christiansborg, hvor et beløb øremærkes til en bestemt form for indsats, eller hvor der stilles krav til bestemte normeringer. Jeg er stor tilhænger af det kommunale selvstyre og det demokrati, som findes i de enkelte institutioner. Jeg vil gerne være med til at tilføre området flere penge, men jeg vil ikke være med til at indføre tvungne minimumsnormeringer for antallet af pædagoger. Der kan være mange tilfælde, hvor den enkelte institution hellere vil bruge pengene på noget andet eller eksempelvis vil have flere pædagogiske assistenter. Det skal den enkelte institution selv afgøre, fremfor at være pålagt et firkantet regelsæt udtænkt i forbindelse med en valgkamp.

Det, der betyder noget, er, at kommunerne får flere penge at disponere over. Det kan vi gøre, hvis der gennemføres en udligningsreform, sådan at eksempelvis Randers får et større årligt beløb. Det gik desværre i vasken, fordi Socialdemokraterne af taktiske årsager ikke ville være med.

Vores børn skal ikke være kastebold i en politisk kamp om, hvem der kan vise mest handlekraft. I stedet bør vi østjyske politikere stå sammen om, at der skal gennemføres en udligningsreform, således at kommunerne får ro omkring økonomien og dermed bedre mulighed for at tilbyde endnu bedre dagtilbud for de mindste. Samtidig bør vi give den en skalle i forhold til at få gjort noget ved sygefraværet, der plager mange institutioner. Det er den store synder, når der opstår situationer med en enkelt pædagog, som skal tage sig af alt for mange børn. Det er et langt, sejt træk, men vi kan nå i mål, hvis vi giver kommunerne den nødvendige frihed og økonomiske råderum fremfor at presse fikse målsætninger ned over dem, der tager sig af vores børn i dagligdagen.