Flere penge til de østjyske kommuner

Som tidligere borgmester ved jeg, at det ofte kan være svært at få pengene til at række i en kommune. Der er altid mange områder man gerne vil give en ekstra hånd. Der kan også være udløb som man gerne vil forlænge, men for at få enderne til at mødes, så lykkedes det ikke.

Som folkevalgte har vi ansvaret for at prioritere og sige nej, men nogle gange er problemet simpelthen at der er for få penge. Det gælder også her i Østjylland. Derfor er jeg rigtig glad for, at der er lagt op til at Randers Kommune bliver tilført 9,2 mio. kr. de næste to år, Syddjurs Kommune får 29,2 mio. kr., Norddjurs kommune får 10,3 mio. kr. og Favrskov får 14,6 mio. kr.

Det sker i forbindelse med at regeringen gennemfører en kompensation i forhold udligningen mellem landets kommuner. Det kan virke lidt rodet, og det er det også, for det hele bunder i at hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne ville være med til at lave en reform af udligningssystemet mellem landets kommuner. Derfor er det kun blevet til lappeløsninger. Det synes jeg er enormt ærgerligt, for det er helt afgørende, at der er ro omkring kommunernes økonomi.

Det betyder rigtig meget for den enkelte kommune at man ved, hvad man har at gøre med. Derudover er det naturligvis også vigtigt, at vi har en udligning mellem kommunerne, således at alle kommuner kan tilbyde den samme service. Det er ganske enkelt urimeligt, hvis der i nogle kommuner ikke er penge nok til at tage sig ordentligt at vores ældre eller udsatte medborgere, samtidig med at kommunerne i hovedstadsområdet nærmest svømmer i penge. Vi skal have et Danmark i balance, hvor der ikke er forskel i den service som kommunerne kan tilbyde. Uanset hvor man bor så skal velfærden og de kommunale serviceydelser være i orden. Det troede jeg egentlig også at både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti var enige i. Desværre så prioriterer de to partier indenrigspolitiske drillerier højere end ro omkring kommunernes økonomi.

Det er trist, for det går ud over de forkerte, hvis man som følge af manglende udligning er nødt til at spare i den enkelte kommune. For Venstre er det helt afgørende, at der er rimelighed i hvordan pengene fordeles. Her i Østjylland har vi en række kommuner, der har haft svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. Jeg vil derfor kæmpe for, at vi får en udligningsreform, og jeg håber at de øvrige østjyske folketingsmedlemmer vil være med til at presse på for at kommunerne på bl.a. Djursland ikke bare bliver efterladt. Det bør være en fælles dagsorden på tværs af partierne.