Flere kvalificerede udlændinge

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft. Ikke blot nu, men specielt i fremtiden er udenlandsk arbejdskraft rigtig vigtig. De danske virksomheder vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det helt centralt at adgangen til det danske arbejdsmarked bliver lettere. Men, det er ikke ensbetydende med, at Danmark skal have åbne grænser. Vi skal sikre et fair og intelligent udlændingesystem, hvor dem der kan og vil være en gevinst for det danske arbejdsmarked får nemmere ved at komme til Danmark og bidrage på lige fod med danske statsborgere. Derfor har Venstre lavet et nyt udlændingeudspil.

I dag har alle udlændinge mulighed for at komme til Danmark og arbejde, hvis de får et arbejde med en årlig løn på 375.000 kr. eller derover. Den beløbsgrænse blev sat i 2008 og er ikke fulgt med pris- og lønudviklingen, derfor vil Venstre forhøje beløbsgrænsen til 400.000 kr.

Derudover vil Venstre udvide ordningen med en lavere beløbsgrænse på 215.000 kr. for mennesker fra lande, som ligner Danmark økonomisk, kulturelt og socialt. Den lave beløbsgrænse skal følge konjunkturerne, så der vil komme flere udlændinge, når der er mangel på arbejdskraft og færre, når der er høj ledighed. Det er sund fornuft, at mennesker fra lande der minder om Danmark er nemmere at integrere, lærer hurtigere dansk og bedre forstår vores samfundsstrukturer. De bør nemmere have mulighed for at komme til Danmark og bidrage til det danske samfund. Men denne ændring er ikke nok.

Sidste år fik 2.327 udlændinge et Greencard. Et Greencard gives til udlændinge, der ikke har et dansk jobtilbud, men som igennem uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring og tilpasningsevne har opnået 100 point. Problemet med Greencardordningen har vist sig at være, at man ikke har reel kontrol med hvor Greencard-indeholderen arbejder eller på hvilke arbejdsvilkår. Derfor ser vi desværre at mange Greencard-indehavere arbejder ufaglært, til en lav løn eller er arbejdsløse, til trods for at ordningen er lavet for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. Venstre ser derfor ikke andre muligheder end at afskaffe ordningen, da den ikke virker efter hensigten.

Det er vigtigt, at udlændingelovene tilpasses det danske samfund, og at vi derfor også tør ændre ved den politik der føres. Regeringen har lempet udlændingelovgivningen 31 gange siden de kom til i 2011. Det har betydet flere asylansøgere, familiesammenføringer og permanents opholdstilladelser – hvilket giver en ekstraregning på ca. en milliard kroner til de danske skatteborgere. Venstre har flere gange forsøgt at råbe regeringen op, men regeringen sidder desværre med skyklapper og ønsker ikke at tage problemerne alvorligt. Venstre er garant for en strammere, mere intelligent og fair udlændingepolitik, hvor det bliver nemmere for dem der kan og vil at komme til Danmark og arbejde, og sværere for udlændinge som er svære at integrere.