Flere får adgang til bredbånd

Det skal være attraktivt at bosætte sig udenfor de store byer. Billige huse og adgang til den fri natur kan sikkert friste mange, men hvis man ikke kan komme på nettet, så forsvinder det attraktive hurtigt. Rigtig mange mennesker er afhængig af en hurtig internet adgang for at kunne passer deres arbejde eller virksomhed. Jeg er derfor rigtig glad for, at det lykkedes os, at oprette en bredbåndspulje, som er med til at sikre bredbånd til de områder som ellers ville blive overset af teleselskaberne.

Med Bredbåndspuljen får vores landsbyer og landdistrikter også adgang til bredbånd. En række lokale ildsjæle har brugt mange kræfter på at sikre lokal opbakning og udarbejde ansøgninger til puljen. Det har heldigvis båret frugt og det er jeg rigtig glad for.

I Randers Kommune har vi fået godt tre millioner kroner til at sikre bedre internetdækning i Øster Velling. I Syddjurs Kommune er tilskuddet samlet set blevet til mere end 10 mio. kroner til en lang række projekter. Der er fortsat mange steder som trænger til hurtigere netdækning og derfor kæmper jeg for at puljen fortsætter og udvides, således at alle, uanset hvor man bor, kan komme på nettet.

I dag er der mange som arbejder hjemmefra eller driver en mindre virksomhed fra hjemmet. De er afhængige af at internettet er lynhurtigt. For dem er det lige meget om de arbejder det ene eller andet sted blot skal der være hul igennem til nettet. Ved at give tilskud til bredbånd sikrer vi, at alle dele af Danmark er attraktive som bosætningsområder. Det er med til at skabe et Danmark i bedre balance og det er en af mine absolutte mærkesager.