Venstres filmoplæg: Færre puljer, flere film

Dansk film høster den ene pris efter den anden, men det kniber med indtjeningen. En ny filmaftale skal sikre, at det høje kunstneriske niveau bevares og udvikles samtidig med, at dansk film fortsat har en folkelig forankring.

Digitaliseringen betyder, at filmbranchen har fået helt nye muligheder, men også udfordringer i forhold til de traditionelle indtjeningskanaler. De økonomiske udfordringer i filmbranchen skal ikke løses ved at pålægge teleselskaberne det, der i praksis er en ekstra skat. I stedet har Venstre ni forslag til at sikre en økonomisk og kunstnerisk bæredygtig fremtid for dansk film. Samtidig er der i forbindelse med medieaftalen fundet 30,4 mio. kr. til dansk film fra de overskydende licensmidler. 

Dansk film er ikke kun København, men fortællingen om hele Danmark. Støtten til de regionale filmpuljer er ikke blot med til at understøtte denne, men de skal også sikre, at der er et filmmiljø udenfor hovedstaden.

Filmmiljøet bliver ofte set som sammenspist og præget af meget få personer, Danmark bliver aldrig Hollywood eller Bollywood, men alligevel så kan vi gøre meget for at sikre bredden og større diversitet. En række alternativer til Filmskolen har vist sig succesfulde og er med til at højne niveauet og øge nytænkningen i dansk film, det gælder for eksempel Super16. Venstre ønsker at bibeholde og styrke denne udvikling.

Film skal ses i biografen, og den ligger heller ikke kun i København. Derfor vil Venstre afsætte penge til udviklingspulje, som skal støtte nye initiativer i biograferne. En tur i biografen skal være andet og mere end film, og det skal den nye pulje være med til at styrke.  

Venstre afholdte i juni en stor filmhøring, mange af branchens anbefalinger er at finde i nærværende oplæg.

 

1. Flere film

Venstre ønsker at reformere Det danske Filminstitut (DFI). Der skal først og fremmest være færre puljer og mindre bureaukrati. Derfor skal DFI finde varige effektiviseringer på fem procent, samtidig foreslår Venstre at nedlægge biografdelen af Cinemateket. Effektiviseringerne og besparelserne skal bruges til at øge antallet af film, der årligt støttes.  

Filmkonsulenterne har i dag hvert deres kongedømme og Venstre ønsker, at disse skel bliver mindre markante. Støtten skal derfor i højere gives til den gode ide, og ikke ud fra på forhånd fastsatte kvoter til eksempelvis børnefilm, dokumentar eller spillefilm.

New Danish Screen nedlægges til fordel for en decideret pulje til low budget-film. Ofte kan film med minimalt budget overraske og trække fulde huse i biograferne. Eksempelvis havde ”Paranormal Activity” fra 2007 et budget på 15.000 dollars, men indspillede 190 mio. dollars.  

2. Færre kortfilm, flere spillefilm

I dag kan enhver lave en kortfilm, og derfor er kortfilmen ikke længere relevant for unge instruktører. Derfor skal midlerne omprioriteres fra støtte til kortfilm til spillefilm. Film i spillefilmslængde har samtidig langt større mulighed for at nå ud til et bredere kommercielt publikum i biografer, VOD eller tv. For en instruktør er det helt afgørende at få mulighed for at lave en spillefilm og ikke blot kortfilm, der kun vises på festivaler og på ydertidspunkter på TV.   

3. Styrk computerspil

Spil både til konsol, computer og smartphones er en branche i vækst. Vi skal styrke samspillet mellem filmmediet og videospil. Samtidig skal vi i højere grad prioritere støtte til udvikling af nye spil, så det danske spil-miljø er attraktivt for omverdenen. Desværre har vi set en udvikling, hvor spiludviklerne er flyttet væk fra Danmark, og den udvikling skal stoppes.  Branchen efterspørger brobygning til international finansiering, da der er masser af pengestærke aktører i udlandet, som gerne vil investere i computerspil. Derfor må dette område styrkes.

 4. Styrk animation

Venstre ønsker at styrke animationsmiljøet. Danmark har en førerposition når det gælder animation, og der er et stort eksportpotentiale indenfor området. Derfor skal der tilføres flere midler til The Animation Workshop - Videncenter for Animation i Viborg, derudover skal animationsuddannelse Filmskolen ligeledes styrkes.

5. Styrk de regionale filmfonde

Der skal også være et filmmiljø uden for København – og ikke bare københavnske ”ekskursioner”. Indtil videre er 80 % af de regionale filmfondes midler gået til københavnske producenter, der bevæger sig ud i landet med eget udstyr.

Desværre har filmfondene i praksis finansieret ”ekskursioner” uden for hovedstadsområdet, men idéen med fondene er tvært imod, at de skal understøtte lokale produktionsmiljøer. En succes er Filmby Aarhus, der har brugt Den vestdanske Filmpulje til at opbygge et aarhusiansk produktionsmiljø, der har produceret bl.a. Kartellet og Nymphomaniac og flere succesfulde serier for både børn og voksne. Retningslinjerne skal laves afgørende om, så de i meget højere grad understøtter lokale produktionsmiljøer.

De regionale filmfonde skal fjernes fra DFI’s kontrol, så de kan understøtte lokal filmproduktion og sikre, at støtten faktisk kommer lokalområderne til gavn som tiltænkt. Der skal holdes løbende opsyn med, at de regionale filmfonde lever op til dette formål.

6. Alternativer til Filmskolen

Filmskolen gør det godt, men det er vigtigt med et alternativ til de velkendte uddannelser på Filmskolen. Derfor ønsker Venstre at styrke de uafhængige filmuddannelser ”Super16”, ”Super 8” og ”18 Frames”. Det er vigtigt med alternativer til Filmskolen, da det styrker både konkurrencen og kreativiteten i filmmiljøet som helhed.

7. Mere fleksibel distribution

Vi ønsker større fleksibilitet i forhold til udgivelsen af danske film. Det ville være ønskeligt med en kortere hold back-periode, så nye danske film hurtigere kan vises på andre platforme end i biografen.

Derudover mener Venstre, at man i fremtiden bør kunne arbejde med andre udgivelsesplatforme end biograferne, fx film direkte til VOD eller TV. Der bør også arbejdes på premium-vinduer, hvor præmierefilm kan ses hjemme i stuen i en periode for et højere beløb. I den forbindelse bør der oprettes et digitalt salgsvindue, således at man ikke blot kan streame, men også købe en film digitalt.  

Venstre mener samtidig, at rettighedshaverne, eksempelvis producenterne, selv er bedst til at afgøre dette, og derfor ønsker vi, at hold back-perioden og distributionsform gøres fleksibel, så de bestemmes af rettighedshaveren til den enkelte film. Den fleksibilitet efterspørges af producenterne, og derfor er det på tide at ændre biografernes kontrol og dominerende stilling i forhold udgivelse af danske film.

8. Bekæmpelse af illegal download

Telebranchen skal i samarbejde med filmbranchen finde på løsninger i forhold til illegal download af film. Samtidig skal Politiet have én samlet enhed for piratkopiering, så man bremser den ulovlige kopiering på nettet. Som det er nu, behandles sagerne ude i de enkelte politikredse, men ved at samle ressourcerne i en national enhed stiger vidensniveauet

9. Fremtidens biografer

Biografmarkedet er domineret af store kæder, men der findes også en række mindre, uafhængige biografer, og disse tæller både kunstbiografer og biografer i de mindre danske byer. Der skal være plads til begge dele, og det er vigtigt, at der fortsat er et lokalt engagement og lokal forankring i form af de mindre biografer. En tur i biografen er ikke kun film, men bør være en totaloplevelse, som man ikke kan få hjemme foran fladskærmen. Her kan danske biografer f.eks. lære af ArcLight Cinema i Los Angeles, der tilbyder langt mere end blot film. Derfor foreslår Venstre en udviklingspulje til de danske biografer. Puljen skal især fokusere på nye tiltag hos de mindre biografer og sikre, at hele Danmark fortsat har mulighed for at se film i biografen.  Venstre foreslår derudover, at branchen i fællesskab identificerer områder, der i dag gør driften vanskelig for små, lokale biografer, og der bør afsættes 4 mio. til dette.