Færre asylansøgere betyder flere penge til udsatte kvinder

Regeringen har strammet udlændingepolitikken 64 gange. Og den stramme og konsekvente udlændingepolitik virker. Færre asylansøgere kommer nu til Danmark. Det giver mulighed for, at bruge flere penge på udviklingsområdet. Derfor afsætter regeringen 315 mio. kr. til at styrke indsatsen for unge kvinders rettigheder i udviklingslandene. Det er en direkte konsekvens af, at Venstre ønsker, at vi skal hjælpe verdens fattige og udsatte i nærområderne fremfor nogle udvalgte få, der har betalt menneskesmuglere for at få dem til Europa og dermed Danmark. I Venstre vil vi gerne hjælpe verdens fattige og dem på flugt, men vi vil ikke understøtte menneskesmuglernes forretningsmodel. 

Vi ved, at den mest effektive udviklingsbistand ofte er den der går direkte til kvinderne.

Desværre, så er kvinders rettigheder ofte nærmest ikke eksisterende i mange udviklingslande. Flerkoneri og vold er ofte en del af hverdagens uorden. Det burde være en selvfølge, at unge kvinder kan bestemme over deres egen krop og deres eget liv, men det er desværre ikke tilfældet. I mange lande går det i disse år faktisk i den modsatte retning. Det gælder især de lande, hvor islamisk fundamentalisme vinder frem.

 

Med danske midler kan vi være med til at gøre en forskel, samtidig med at vi er med til at sikre, at der kommer udvikling og mulighed for at finde noget at leve af. Hvis det ikke sker, så er en flugt mod Europa den eneste udvej for millioner af unge i Afrika. Dermed ender det med, at blive vores problem heroppe højt mod nord. Det vil vi ikke tillade. Vi skal derfor forebygge problemerne, og det kan vi gøre hvis vi prioritere hjælp til nærområderne fremfor at tage imod asylansøgere. Danmark skal spille en aktiv rolle i verden, og den danske udviklingsbistand er målt pr. indbygger blandt verdens højeste. Samtidig skal vi passe godt på Danmark og den sammenhængskraft der findes i vores samfund. Det opnår vi faktisk ved at tage imod færre asylansøgere samtidig med, at vi målretter vores udviklingsbistand mod de lande og områder, hvor der er mange migranter der søger mod Europa.