Et stærkt værn om Danmarks sikkerhed

Regeringen har indgået et nyt forsvarsforlig, der styrker Danmarks internationale engagement, og lægger grundstenene til et stærkt forsvar og beredskab mange år ud i fremtiden.

Det internationale trusselbillede har været under hastig forandring de senere år. Derfor er det glædeligt, at regeringen har indgået et bredt forsvarsforlig, der imødegår de nye trusler mod Danmark. Forsvaret får et markant løft, der gradvist indfases og ender med, at Forsvarets årlige bevilling i 2023 er styrket med 4,8 mia. kr. En forøgelse på 20 procent i forhold til i dag. Regeringen sikrer dermed, at Danmark i fremtiden har et stærkt og robust forsvar, som kan udgøre fundamentet i et trygt og sikkert samfund.

Den aggressive fremfærd fra Putins Rusland har de senere år skabt dybe panderynker og bekymringer i mange lande. Senest opfordrede Sverige landets borgere til at ruste sig med forsyninger i tilfælde af krigstilstand. Den store forskel mellem Danmark og vores svenske naboer er dog, at Danmark er medlem NATO og dermed omfattet af den sikkerhedsgaranti, som NATO-traktaten giver. Alligevel må vi ikke tage vores frihed og tryghed for givet. Forsvarsforliget giver en væsentlig stigning i Danmarks bidrag til NATO, så Danmark også i fremtiden kan løfte sit ansvar som kernemedlem. NATO vil også i de kommende år udgøre hjørnestenen i den danske forsvars- og sikkerhedspolitik. Danmark har derfor stor interesse i et stærkt NATO, der kan garantere Danmarks sikkerhed. På den baggrund indeholder forliget blandt andet en ny brigade bestående af 4.000 mand, øget investeringer i artilleri og op til 500 flere værnepligtige, som i samarbejde med NATO skal afskrække og afholde andre lande fra at angribe.

Endvidere muliggør forliget, at Forsvaret i fremtiden kan bidrage endnu mere til den nationale sikkerhed. Der hersker stadig en ikke ubetydelig terrortrussel mod Danmark. En trussel der først og fremmest skal håndteres via øget støtte til politiet. I ekstraordinære situationer kan det dog blive nødvendigt med assistance, derfor oprettes et ekstra vagthold i Livgarden, som hurtigt kan rykke ud og aflaste politiet. Aftalen styrker Danmarks internationale engagement, og lægger dermed grundstenene til et stærkt forsvar og beredskab, der garanterer Danmarks sikkerhed mange år ud i fremtiden.