Et stærkt Danmark i EU

Søndag d. 25.maj er der Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om den fælles patentdomstol. Danskerne står overfor et vigtigt valg. Enten kan vi styrke Danmarks position i Europa og være med til at sikre landets vækst eller mindske dansk indflydelse og gøre os magtesløse overfor de globale udfordringer, der venter.

I Venstre er vi varme tilhængere af det europæiske samarbejde. Venstre vil kæmpe et stærkt Danmark i et stærkt EU. Vi vil maksimere dansk indflydelse i Bruxelles og skabe opmærksomhed omkring de sager, der er af størst betydning herhjemme. Samtidig vil vi også tale danskernes sag når EU overskrider sine grænser, hvor de burde lade være, og når der tages beslutninger, som skriger til himlen.

Venstre har derfor fire mærkesager i EU valgkampen:

For det første vil vi kæmpe for de 500.000 arbejdspladser, der er afhængige af EU. Vi skal udvide og forbedre det indre marked, så vi kan skabe vækst og flere arbejdspladser.

Et ”Ja” til patentdomstolen vil i den forbindelse være gavnligt, da det fjerner bøvl og bureaukrati for danske virksomheder. Særligt små og mellemstore virksomheder vil få bedre konkurrencevilkår, og det skaber grobund for vækst og danske job.

For det andet vil vi bekæmpe velfærdsturisme. For Venstre er arbejdskraftens frie bevægelighed et gode for Danmark, for dansk erhvervsliv og for danskerne. Men det har aldrig været meningen, at EU-borgere, efter ganske kort tids arbejde i Danmark, får fuld adgang til velfærdsydelser som fx børnepenge.

Regeringen vil ikke kæmpe for Danmarks optjeningsprincip i forhold til børnechecken. Men når det gælder dagpenge, vil regeringen derimod kæmpe side om side med bl.a. Finland. Det er helt uforståeligt, da det handler om optjening i begge tilfælde. Regeringens zig-zag-kurs skader Danmarks muligheder for en holdbar og robust løsning.

For det tredje vil vi bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende løsninger, og ikke en grænsebom ved Kruså som Dansk Folkeparti foreslår. Danmark skal derfor fortsat være en del af EUROPOL. Desværre betyder de danske undtagelser, at vi i 2015 formentlig bliver tvunget til at forlade EUROPOL samarbejdet. Regeringen har lovet at sende den retlige undtagelse til folkeafstemning, men har indtil videre intet gjort. Tiden er ved at løbe ud, og Venstre håber og tror derfor på, at regeringen ikke vil bryde endnu et løfte.

Sidst, men ikke mindst vil vi kæmpe for mindre bureaukrati i EU. I løbet af de seneste par dage er det kommet frem, at ansøgningsprocessen til de såkaldte LAG-midler, der har til formål at skabe vækst i landdistrikterne, er underlagt unødigt strenge og bureaukratiske regler. Dette er blot ét blandt mange eksempler på overdrevet bureaukrati. Det er også vigtigt at sætte grænser for, hvad EU skal blande sig i. EU skal ikke regulere barselsordninger, mælke- og frugtordninger, skatteanliggender og skolepolitik. Venstre vil derfor fortsat bekæmpe tåbelige beslutninger og unødvendigt bureaukrati i EU.

Så husk at stemme den d. 25. maj, da valget er af stor betydning for Danmarks fremtid.