Et åbent DK for dem der kan og vil

Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Omvendt skal grænsebommen være smækket i overfor dem, der ikke vil arbejde, men kommer hertil for at udnytte og misbruge de danske velfærdsgoder. 

Det var Venstres politik, mens vi havde regeringsansvaret, og det er glædeligt, at regeringen efter et langt tilløb nu er begyndt at følge samme princip. Regeringen har netop præsenteret et udspil til en reform for lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. 

Selvom krisen fortsat kradser mange steder, så er der også områder, hvor der mangler specialiseret arbejdskraft, og derfor er det på høje tid at kigge den gældende lovgivning efter i sømmene. Helt konkret indeholder forslaget tiltag i forhold til etablering af en såkaldt ”Fast-track ordning”, således at visse virksomheder får mulighed for at udlændinge kan begynde at arbejde for dem umiddelbart efter ankomsten til Danmark.

Samtidig indføres der et såkaldt etableringskort til udenlandske studerende. Det betyder at udlændinge, der afslutter et kandidat- eller ph-d.studie i Danmark, får ret til at opholde sig to år i Danmark efter endt uddannelse, hvor de frit kan tage arbejde eller etablere egen virksomhed. Endelige bliver greencard-ordningen strammet op, og der indføres mere kontrol af om reglerne på området bliver overholdt.

Venstre medvirker naturligvis gerne til en reform af reglerne for udenlandsk arbejdskraft. Udspillet skal imidlertid ses i sammenhæng med regeringens øvrige udlændingepolitik, der har betydet voldsomme stigninger i antallet af både familie-sammenførte og asylansøgninger. 

Eksempelvis kom der i 2011 3.806 asylansøgere til Danmark, mens det tal næsten blev fordoblet i 2013 med 7.540. Læg dertil at regeringen har afskaffet startydelsen, således at udgifterne til overførelsesindkomster er steget betragteligt. Regeringens lempeligere udlændingepolitik har derfor ind til videre medført en ekstraregning på en milliard kroner til skatteyderne. 

Borgerkrigen i Syrien medfører selvsagt pres på Europas grænser, men vi hjælper bedre, og flere, ved at støtte i nærområderne i stedet for at give asyl til dem der har råd til at betale for at komme til Danmark. For hver gang vi hjælper en asylansøger kunne vi have hjulet ti mennesker i flygtningelejrene i Jordan, Libanon og Tyrkiet. 

Venstre er klar til at samarbejde om en opstramning af hele udlændingeområdet, således at vi både tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, men også giver en hjælpende hånd til dem der er personligt forfulgte, og støtter de mennesker, der lever i verdens flygtningelejre. Det er bestemt ikke en nem opgave, og derfor bør vi finde løsningerne indenfor et bredt samarbejde med både regeringen og Venstre. Den opgave er vi klar til at påtage os.