En værdig alderdom gennem frihed og muligheder

Venstre fremlagde på vores landsmøde et frihedsløfte til de ældre. Løftet skal sikre værdigheden og valgfriheden for ældre. 

Det nye udspil indebærer en indførelse, af en fritvalgsgaranti som sikrer, at den ældre vil få ret til selv, at vælge hvem der skal levere deres personlige pleje, praktiske hjælp og madservice. Men måske vigtigst af alt, vil vi med udspillet give adgang til en uvildig ældrevejleder, som kan vejlede den ældre om de muligheder som fritvalgsgarantien giver.

I vores nye forslag vil vi også give flere og bedre muligheder til den ældre. Der skal kort sagt være flere tilbud i kommunerne. For mig er det særligt vigtigt at vi får flere friplejehjem, og får igangsat initiativer det gør det nemmere, at blive boende i egen bolig. Men måske vigtigst af alt skal vi forbedre muligheden for, at blive boende med den man elsker og sikre at dette ikke hindres af et pludseligt opstået plejebehov. Vi skal med andre ord tilgodese den enkelte ældres behov, i højere grad end vi har gjort tidligere.

Jeg synes helt generelt, at vi har brug for mere fleksibilitet i Danmark, når vi har friske og rørige ældre. De ældre er en stor styrke for danske virksomheder, og derfor bakker vi op om initiativer der giver den ældre mulighed for, at være en del af arbejdsmarkedet så længe lysten og fysikken er intakt. I Venstre mener vi ikke det er rimeligt, at man modregnes i sin egen eller sin ægtefælles folkepension, hvis man giver et nap med på arbejdsmarkedet. Det er min klare holdning, at det aldrig må eller skal straffes, hvis man som ung eller ældre tager sig et arbejde og bidrager til fællesskabet. Derfor skal modregningen af folkepensionen afskaffes.

Behovet for et frihedsløfte kommer ikke ud af den blå luft. Jeg har set de sidste par år, hvordan den socialdemokratiske regering løbende har begrænset danskernes frie valg. Regeringen har omorganiseret daginstitutionerne, og pålagt dem at blive selvejende institutioner, således at disse ikke må give overskud. Samtidig har regeringen sammen med de røde støttepartier og Dansk Folkeparti, indgået en aftale der tvangsfordeler gymnasieeleverne. Jeg tror på bedre pasning, uddannelser og faglighed, sker gennem frihed og ikke tvang.

Den socialdemokratiske regering har samtidig foreslået at det skulle være dyrere for forældre, at vælge hvor deres børn skal undervises. Koblingsprocenten skulle i hvert fald ned, måtte man forstå på regeringen. Kun efter et stort pres fra Venstre, blev den idé droppet af regeringen. Venstres frihedsløfte til danskerne kommer som en reaktion på at friheden, valgfriheden i tilbud og de mange andre indskrænkninger af tilbud til danskerne, er under voldsomt pres fra regeringen. Ikke siden Anker Jørgensens tid, har man set en regering modarbejde det private initiativ så meget som denne. Vi må og skal sikre at danskerne nu, og i fremtiden, frit selv kan vælge hvor og hvordan de vil leve, og vores frihedsløfte er et løfte til alle danskere om at vi kæmper for at de får flere valgmuligheder i hverdagen

Recent responses