En samlet landbrugsaftale må ikke koste arbejdspladser

Regeringens udspil til landbrugsaftale vil fjerne grundlaget for mellem 6.000 og 7.000 arbejdspladser i dansk landbrug. Tallene som Landbrug & Fødevarer har regnet igennem, fortæller også at knap 600 landbrug må dreje nøglen, hvis regeringen får held til at ændre reglerne for tildeling af EU's landbrugsstøtte. Det er med andre ord en dyb alvorlig situation som regeringen vil sætte dansk landbrug i. 

Venstre har bedt regeringen om at fremlægge konsekvensberegninger af deres udspil. Hvis man vil lave så stor en ændring i landbruget, skylder man også at få belyst alle detaljer, herunder økonomi og konsekvensen for tabet af arbejdspladser. Vi vil ikke være med til at indgå i en aftale, uden konsekvenserne er fuldt belyst, men regeringen har været meget tilbageholdende med at beregne tallene, og nu forstår man hvorfor. Det er jo rystende læsning, når regeringen samtidig lovede at en aftale ikke ville komme til at koste arbejdspladser. Nye beregninger og kort viser eksempelvis hvor i landet regeringen mener reduktionen af kvælstof skal være størst. I Midtjylland vil det ramme ekstra hårdt, og når man samtidig lægger op til et krav om at der skal være efterafgrøder på mere end 80% af arealerne, så har man simpelthen ikke kontakt med virkeligheden.

 

Vi skal have respekten for dansk landbrug tilbage, og regeringens grønne ambitioner må ikke spænde ben for en vigtig del af den danske eksport. Jeg finder det helt urimeligt at regeringen ønsker at påtvinge landmændene endnu flere og voldsommere krav, og særligt med tanke på at man i Danmark overimplementere EU lovgivning på landbrugsområdet. Det er helt urimeligt at kravene til danske landmænd, der er i direkte konkurrence med andre i Europa, skal være voldsommere ned i eksempelvis Tyskland. Danmark bliver på ingen måde rigere af at sende arbejdspladser ud af landet, hvilket bliver konsekvensen af regeringens udspil, tværtimod. Det er ganske enkelt en ommer.

Recent responses