En mere tryg hverdag for fængselsbetjentene

De danske fængselsbetjente udfører et prisværdigt stykke arbejde i forhold til at arbejde med de indsatte i fængslerne. Kriminalforsorgen er en betydningsfuld brik i spillet om at begrænse kriminaliteten i Danmark. Netop derfor er det vigtigt, at vi styrker kriminalforsorgen og dens muligheder for at have de bedst tænkelige redskaber til at udføre det rette stykke arbejde. 

Desværre er det et faktum, at de indsatte i landets fængsler bliver mere og mere barske og hårdkogte. Den ændrede adfærd påvirker i høj grad de ansatte i kriminalforsorgen, som får en hverdag der bliver præget af utryghed. Banderne optager ligeledes mere plads i fængslerne, som et resultat af flere anholdelser i bandekonflikten. En kombination af det voksende antal fængslet bandemedlemmer og de andre indsattes generelt længere domme, har betydet en stigning af magtanvendelse, vold og trusler over for fængselsbetjentene. Det er uhørt og det skal ikke være normalen, at fængselsbetjente føler sig utrygge på deres arbejde.

Lige netop derfor falder Regeringen, DF og Socialdemokratiets netop indgåede aftale om Kriminalforsorgens økonomi på et tiltrængt sted. Hovedelementerne i aftalen er, at der skal være 250 ekstra fængselsbetjente og en overordnet styrket sikkerhed for de ansatte i kriminalforsorgen. Dette muliggøres igennem en øget bevilling på over 600 mio. kr. fra 2018-2021. Der bliver tilknyttet 40 ekstra fængselsbetjente i de fængsler hvor især bandemedlemmerne udgør en stor udfordring. Aftalen bidrager ligeledes med et øget fokus på sikkerhedsteknologien i fængslerne. Teknologien spiller nu en større rolle i fængslerne, som i resten af verden. De indsatte benytter sig af den teknologiske udvikling ved at få indsmuglet ulovlige genstande som mobiltelefoner og narkotika ind i fængslerne ved hjælp af privatejede droner. Vi skal have stoppet denne sikkerhedsbrist og sørge for, at denne nye indsmuglingsmetode bliver svækket.

I Venstre arbejder vi hårdt for, at kriminelle udlændinge skal afsone i deres hjemland i stedet for optage plads i de danske fængsler. Den netop indgåede aftale om Kriminalforsorgen sikrer, at flere udlændinge skal afsone i hjemlandet. De udvisningsdømte udlændinge skal afsone i et nyetableret udvisningsfængsel, hvor der indføres en tvungen opsparing for de indsatte, der skal bruges til at betale udgifterne for deres hjemtransport.

Alt i alt bidrager aftalen altså til en større tryghed for de ansatte fængselsbetjente og, at vi får overordnet styrket Kriminalforsorgen i Danmark. Det bidrager til, at vi alle kan føle os trygge.