Efter massivt pres fra Venstre: Socialdemokratiet sætter Randers tilbage i LAG-puljen!

I den seneste tid har den socialdemokratiske regering fremsat en række nye kriterier, der fremover skal styre tildelingen af LAG-midlerne. Indenrigs- og boligministeren Kaare Dybvad påpegede, at der var behov for en justering af LAG-midlerne.

Ifølge de nye kriterier skulle Randers ikke længere modtage LAG-midler, og blev dermed smidt ud af puljen til fordel for en nordsjællandsk kommune. LAG-puljen har i mange år understøttet udviklingen af de randrusianske landdistrikter og haft stor betydning for kommunen, hvor 32% af borgere faktisk bor i landdistrikterne eller i byer med under 3000 indbyggere.

Som en tyv i natten, og efter massivt pres fra blandt andet Venstre, har regeringen nu valgt at skifte mening: Randers Kommune er tilbage på listen over kommuner, der nu alligevel får tilskud via LAG-midlerne. Der har været en voldsom lokal modstand mod regeringens fravalg af Randers, der ikke kun er kommet fra os, men også fra andre partier. Det viser hvor vigtige LAG-midlerne er for Randers og vi er glade for, at det lokale pres har fået Kaare Dybvad til at overbevise den socialdemokratiske regering om at skifte mening, således Randers igen kan findes i puljen. Vi undrer os dog fortsat over, at man i første omgang fratog Randers adgang til LAG-midlerne.

På vegne af de 30.000 borgere og 89 landsbyer i de randrusianske landdistrikter er vi mange, der glæder os over fornuften i at forsætte med LAG-midler til Randers Kommune, der bestemt nyder godt af støtte til ildsjæle og mindre erhvervsfremstød til gavn for livet på landet. Med en kommunalindsats og en pulje kommunale budgetmidler, har vi i et mix med EU-midlerne kunne prioritere de kommunale midler til foreningsprojekter og kunne prioritere LAG-midlerne til erhvervsprojekter og derved skabt 36,5 arbejdspladser på landet i Randers. En god historie til succes. Vi håber, at Randers’ landdistrikter forhåbentligt får mange flere år at levere resultater i.

Recent responses