Drop de overflødige randzoner

Venstre så gerne, at de omdiskuterede randzoner helt blev droppet. De miljømæssige gevinster ved randzonerne er nemlig tvivlsomme, og lovgivningen påfører landbruget urimeligt meget bureaukrati og ekstraudgifter. 

Venstre har af flere omgange presset på i forhold til at sløjfe randzonerne, men fødevareminister Dan Jørgensen nægter at opgive lovgivningen på trods af det ene problem efter det andet.

For Venstre er det afgørende, at danske landmænd har de samme konkurrencevilkår som tyske og svenske landmænd. Desværre er danske landmænd alt for ofte udsat for ekstra hårde krav, der gør det dyrere og mere besværligt at producere i Danmark. Vi skal naturligvis overholde de EU-regler, vi selv har været med til at vedtage, men vi skal ikke lægge hindringer i vejen for os selv, som det eksempelvis er tilfældet med loven om randzoner. Eller den berygtede ”Alpe-lov”, som kun med nød og næppe blev droppet.

Efter massivt pres fra landbrugets organisationer og Venstre, så er det lykkedes at få halveret randzonerne, således at det nu er 25.000 hektarer, der udlægges til randzoner. Problemet er dog langt fra løst, for det er stadig på baggrund af tvivlsomme og mangelfulde kort, at arealerne udlægges til randzoner. Et problem som ministeren endda selv har indrømmet, men som han ikke er villig til at drage konsekvensen af. Ministeren har endda omtalt randzonerne som en ”administrativ klods om benet på landbruget”. Det er mig ubegribeligt, hvorfor det er ministeren magtpåliggende at gennemføre en lov, der åbenlyst ikke kommer til at virke efter hensigten. En beskeden trøst er det dog, at det er lykkedes at sikre godt 76 millioner til kompensation af de berørte landmænd. Desværre er det imidlertid ikke alle, som kan blive kompenseret i forhold til de tab, de kommer til at lide.   

I stedet for at gøre tilværelsen mere besværlig for landbruget, så burde vi hellere ved fælles hjælp se på, hvordan vi kan skabe mere vækst i landbrugserhvervet samt følgeerhverv. Dansk landbrug har nemlig et kæmpe vækstpotentiale, eftersom flere og flere efterspørger danske kvalitetsprodukter rundt om i verden. Dette potentiale kan dog kun realiseres, hvis vi stopper med at påføre landbruget unødvendig stram og bureaukratisk lovgivning.