Dialog på ældreområdet skal skabe mere tryghed og omsorg

Offentliggørelsen af TV2-dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’ sidste sommer skabte stor forargelse blandt borgere og politikere. Den socialdemokratiske formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya, hævder, at der er behov for flere hænder for at kunne tackle problemerne. Dokumentaren viser dog, at der var nok personale til stede. Optagelser tegner derimod et billede af omfattende omsorgssvigt fra dele af personalet.

Jeg ønsker et opgør med udfordringerne hurtigst muligt. Løsningen findes ikke i mere personale, som leverer samme omsorgssvigt, men derimod reelle tiltag, som kan løse problemerne. Jeg mener derfor, at ledelsen i højere grad, end det er tilfældet i dag, skal tage ansvar for kvaliteten på de pågældende plejehjem. Vi foreslår derfor at styrke beboernes og de pårørendes indflydelse, så de også kan være med til at holde ledelsen ansvarlig. Det ville skabe bedre dialog og gennemsigtighed mellem institutionen og de pårørende.
Dialogen er vigtig. De pårørende skal vide sig sikre på, at trivslen er i orden og have reel indflydelse på plejehjemmets drift. Kun gennem åben og ærlig dialog mellem ledelse, medarbejdere og pårørende kan vi rette op.
Udover bedre dialog og en bestyrelse så er det vigtigt, at borgerne er informeret om deres muligheder. Kun knap hver tredje ældre er informeret om det frie valg, man som ældre har på en række beslutninger omkring leverandør af pleje, valg af plejehjem og så videre. Venstre vil derfor prioritere oplysning og formidling til de pågældende, sådan at de ældre har mulighed for at finde det rigtige plejehjem, som repræsenterer de samme værdier som dem selv. Dermed styrker vi borgernes ret til selvbestemmelse og giver de ældre en bedre mulighed for at vælge det tilbud, der passer bedst til dem.

Recent responses