Det kan nu bedre betale sig at arbejde!

 

Da vi i 2015 overtog regeringsansvaret, var det med visheden om, at Socialdemokratiets fejlslagne beskæftigelsespolitik havde medvirket til en markant stigning i kontanthjælpsmodtagere. Vi har nu, ved hjælp af en række tiltag, mindsket antallet af kontanthjælpsmodtagere. Venstre har en klar ambition, om at være partiet for dem der er i arbejde. Vi gik til valg på, at færre skulle forsørges af det offentlige, og det er vi nået langt med.

Det kan nu i højere grad betale sig at arbejde, fremfor at befinde sig på passiv forsørgelse. Foruden det økonomiske opsving i samfundet, så har 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet, begge været medvirkende faktorer til at flere er kommet i arbejde fremfor passiv forsørgelse. På bare ét enkelt år, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 10.800 fultidspersoner. Faldet er det største i 9 år! Desuden har størstedelen af de tidligere kontanthjælpsmodtagere, ikke bevæget sig over på andre offentlige ydelser. Som led i den omtalte 225-timers regel, er der nu flere kontanthjælpsmodtagere der har småjob ved siden af den offentlige ydelse. Dette er positivt, da de med foden indenfor på arbejdsmarkedet skaber en tilknytning, som er grundlæggende for vedvarende beskæftigelse.

Med færre på kontanthjælp, er der flere til at bidrage til fællesskabet. For mig er det vigtigt at påpege, at vores fokus på, at det skal kunne betale sig at arbejde ikke kun omhandler stramninger, men også skattelettelser til folk i arbejde. Der skal være en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde, og hårdtarbejdende danske familier skal belønnes. Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, har ikke til hensigt at give skattelettelser til dem der er i arbejde. De vil i højere grad belønne kontanthjælpsmodtagere og asylansøgere. Det må Socialdemokraterne selv om, jeg kan blot konstatere at Venstre er partiet for de arbejdende danskere.