Det handler om Danmarks sikkerhed!

De seneste uger har vendt op og ned på alle prioriteringer i dansk politik.

Ikke ret langt fra trygge og fredelige Danmark, har en tyran valgt at invadere et demokratisk land. Putin har vist, at han er klar på at begå suverænitetsbrud på lande, som står i vejen for hans utopi om et nyt stærkt Rusland.

Demokrati, fred, frihed og menneskerettigheder er alle værdier, som Rusland vil underminere. Dermed er et angreb på Ukraine også et angreb på de fælles værdier, der eksisterer i hele Europa.

Der lurer et endnu større sikkerhedsanliggende end vi har set i årtier, og forsvarets størrelse og styrke skal afspejle den nye sikkerhedspolitiske situation. Det betyder, at vi i Danmark skal bruge langt flere penge på vores forsvar end vi tidligere har gjort. For Danmark, som er en lille brik i et storpolitisk magtspil, vinder langt mere ved at engagere sig internationalt. Vi må ikke gamble med vores værdier.

I Venstre havde vi gerne set, at de 2% skulle nås tidligere end 2033, som det er aftalt i det nye forsvarsforlig. Man kan derfor håbe, set i lyset af den nye sikkerhedspolitiske trussel, at nogle investeringer bliver fremrykket eller, at der i fremtiden kan overføres engangssummer til forsvaret, således målsætningen nås før 2033.

I Venstre har vi længe appelleret til, at Danmark skal indtræde i det europæiske forsvarssamarbejde. Vi skal stemme om forsvarsforbeholdet d. 1 juni, og er glade for at regeringen har lyttet til os på dette afgørende punkt. Venstre ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet, da vi er nødt til at sidde med ved forhandlingsbordet i EU. Det er skørt at Danmark ikke deltager i militære EU operationer set i lyset af, at et europæisk forsvarssamarbejde, i tæt samarbejde med NATO, kan bruges til at stabilisere og lande i den europæiske interessesfære. Det kan også bidrage positivt til vores stramme udlændingepolitik. Nu tager vi ansvar og stiller Danmark i en endnu stærkere position mod tyranner, der med alle midler vil indskrænke vores frihed.

Recent responses