Det grå guld får bedre vilkår på plejehjemmet

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) 

Vi ser alle helst, at vores ældre bliver behandlet med værdighed og, at de er glade og tilfredse uanset om de bor på plejehjem eller får hjælp af hjemmehjælpen, hvis dette er vilkårene på grund af deres alderdom. Med Finansloven for 2018 sikrer vi en værdig ældrepleje. Der bliver nu fokuseret ekstra på området, så det gøres muligt med en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejecentrene og på plejehjemmene. 

Når vi sender vores forældre eller bedsteforældre på plejehjem eller hvis de har brug for hjemmepleje, ønsker vi, at de modtager en behandling og pleje som er af højeste kvalitet. Vi skylder vores ældre, at de får en god og anstændig pleje. Med et stigende antal ældre er det endnu vigtigere end nogensinde før, at vi prioriterer kvaliteten og resultaterne på ældreområdet.

 

Derfor glæder det mig at regeringen i perioden fra 2018-2021 afsætter ekstra 2,7 mia. kr. til at understøtte en velfungerende og værdig ældrepleje. De ekstra penge, skal blandet andet være med til at give medarbejderne mere tid til de opgaver, som er med til at give værdi for borgerne. Blandet andet at få gjort rent i lejligheden, at komme i bad, at medarbejderen har tid til at snakke, og andre værdier som vi andre tager for givet i vores hverdag. Der kommer ligeledes et ekstra fokus på at aflaste de pårørende, som selv passer på et menneske med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den pårørende skal have gode vilkår og det skal ikke være en bekymring for den pårørende, at man nu skal passe en af sine pårørende.

 

Samtidig kommer der med aftalen et ekstra fokus på en værdig afslutning på livet. Lige meget om den ældre befinder sig på et plejehjem eller stadig bor i sit eget hjem, så har den ældre krav på en værdig død. Derfor kommer der fokus på at understøtte kommunernes arbejde til at sikre, at den ældre får et værdigt sidste farvel. Med disse ekstra penge på ældreområdet passer vi nu bedre på det grå guld og på dem, som har passet på os.