Der skal afsættes en pulje til at udvide E45

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Enhver som blot engang imellem kører på E45 i myldretiden kender til de massive problemer med trængsel og kø. For de daglige pendlere er det ulideligt konstant at holde i kø, samtidig med at det også skaber farlige situationer. Jeg oplever det selv de gange jeg tager bilen fra mit hjem i Assentoft til København for at passe arbejdet i Folketinget.

Jeg har kæmpet for en udvidelse af motorvejen gennem flere år, og det var et vigtigt skridt på vejen, da det lykkedes at sikre en VVM-undersøgelse af hele strækningen fra Vejle til Randers og ikke blot til Aarhus N, sådan som Transportministeriet ellers havde insisteret på.

Trafikmængden på E45 kommer kun til at stige, og det er jo i virkeligheden positivt for det er jo et udslag af at det går godt i Østjylland og at der hele tiden bliver skabt nye arbejdspladser. Imidlertid kan den megen trafik på E45 ende med at blive en vækstdræber og det vil være brandærgerligt, hvis det er sendrægtighed i forhold til at udvide motorvejen, som sætter en prop i det østjyske væksteventyr. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til ikke sker ved at kæmpe for at udvidelsen bliver en realitet.  

Næste skridt er derfor at få sat arbejdet i gang med at udvide motorvejen med et ekstra spor i hver retning. I den forbindelse er det vigtigt, at det ikke blot bliver en udvidelse som gavner trafikanterne, men også naboerne til motorvejen. I dag er der alt for mange som lever med daglige støjgener fra motorvejen. Det er ikke rimeligt, at man ikke kan få ørenlyd i sin egen have og derfor skal der sættes massivt ind overfor støjproblemerne. Det er helt oplagt at gøre i forbindelse med et større anlægsarbejde som en udvidelse vil være. Vi skal altså med andre ord fremtidssikre E45 for både bilister og naboer i et hug. Jeg vil derfor kæmpe for, at der i forbindelse med regeringens infrastrukturplan, bliver afsat en pulje til større infrastrukturprojekter. En sådan pulje vil kunne finansiere udvidelsen af E45. Det er et projekt som vil gavne hele Østjylland og jeg håber derfor at alle folkevalgte i Østjylland vil bakke op om, at der bliver afsat penge til formålet. Det er nu, at det gælder om at holde sig til. Det betyder også, at vi for en stund må pakke valgkampsretorik og politiske forskelle sammen for en stund og i stedet stå sammen om at kæmpe for Østjylland.