Den socialdemokratiske regering forsømmer de danske iværksættere – vi skal gøre noget nu!

Siden Socialdemokratiet overtog regeringsansvaret i 2019 har de forsømt de danske iværksætteres muligheder for at drive virksomhed.

Vi ser nemlig et betydeligt fald i antallet af iværksættere og selvstændige, som følge af, at den socialdemokratiske regering har hævet skatter og afgifter mere end 40 gange, for langt over 10 mia. kr.

Mange af disse skattestigninger er direkte målrettet virksomheder og deres muligheder for at rejse kapital, heriblandt særskatten på bankerne, udvandingen af aktiesparekontoen, investorfradraget samt de gentagne forslag om at hæve aktieindkomstskatten. Det er ren udskamning af det private erhvervsliv, og vi ser således endnu et løftebrud fra regeringen, som ellers havde lovet at sætte fokus på iværksættere og dansk erhvervsliv.

Det skærer dybt i mit liberale hjerte, at iværksætteres ildsjæle brænder ud, før de overhovedet når at opstå.

Det skriger til himlen, at vi skal forbedre mulighederne for iværksætterne og virksomhederne, og derfor har jeg, sammen med Venstre, sammensæt en strategi bestående af 23 forskellige ambitiøse initiativer, så vi bedre kan understøtte danskere, på tværs af alder, køn og geografi, der ønsker at starte deres egen virksomhed.

Vi skal lette kapitalkravet ved at sikre en lavere og mere ensartet skat på investeringer. Det skal gøres lettere for danskere at få adgang til risikovillig kapital og dermed investere – et område, hvor vi sammenlignet med vores nabolande halter stærkt bagefter.

Vi skal styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, så der er plads til at turde fejle og prøve igen.

Det indebærer blandt andet også at sætte iværksætteri på skoleskemaet. Det skal give de unge lysten til at turde udfordre vaner, tænke anderledes og gå nye veje.

Vi skal ikke forsømme fremtidens velstand, som den socialdemokratiske regering hidtil har gjort det.

Vi skal derimod sikre bedre vilkår, så iværksættere og vækstvirksomheder bedre kan vokse og blive fremtidens arbejdspladser.

Recent responses