DEN SOCIALDEMOKRATISKE REGERING BEGÅR LØFTEBRUD VED AT HÆVE YDELSEN TIL ARBEJDSLØSE INDVANDRERE

Regeringen har igen gjort det mere attraktivt at søge asyl i Danmark. Det står klart, eftersom arbejdsløse indvandrere de sidste tre år har modtaget 2.000 kr. ekstra om måneden skattefrit af den socialdemokratiske regering.

Mette Frederiksen og co. begår således endnu en gang et klokkeklart løftebrud, eftersom hun før valget i 2019 lovede ikke at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere eller lempe på udlændingepolitikken. Dette sker oveni, at alt for mange flygtninge og indvandrere står uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke bidrager til det danske samfund.

Hvert år koster de ikke-vestlige indvandrere og deres manglende integration de danske skatteydere 31 mia. kr. En massiv pose penge, der i stedet kunne være gået til at sørge for flere varme hænder til vores børn og ældre, eller skattelettelser til de hårdtarbejdende danske familier. Derfor er det for mig dybt kritisabelt, at regeringen igen formår at skade integrationen ved at gøre det mindre attraktivt for indvandrere at integrere sig i samfundet og finde et arbejde.

Først sagde regeringen, at løsningen var midlertidig, men de har forlænget den ad flere omgange og nu er de højere ydelser en permanent ordning. Det skal der gøres noget ved hurtigst muligt og derfor har Venstre stillet et beslutningsforslag om at fjerne den højere ydelse. Det står nemlig klart og tydeligt, at Venstre og jeg går ind for det stikmodsatte af Socialdemokratiet. Vi vil skærpe kravene til flygtninge og indvandrere, og de højere offentlige ydelser, som den socialdemokratiske regering har indført, skal tilbagerulles. Vi skal ikke gøre det mere attraktivt at søge asyl, men derimod gøre det mere attraktivt at arbejde.

Vi skal indføre en arbejdspligt og reducere integrationsydelsen for forsørgere, for det skal være slut med at komme til Danmark og modtage ydelser kvit og frit, alt imens man står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal have flere med i det arbejdende fællesskab, og især de som sagtens kan arbejde, men som ikke vil!

Recent responses