Den socialdemokratiske regering angriber det frie valg igen!

Socialdemokratiet har efterhånden formået at indskrænke danskernes frihed i en sådan grad, at der snart ikke er ét velfærdsområde tilbage, hvor det frie valg ikke er blevet kompromitteret. 

Først vil de tvangsfordele gymnasieelever med den konsekvens, at tusindvis af unge vil opleve mental mistrivsel fordi de bliver adskilt fra deres venner. Derefter vil de omlægge de private daginstitutioner, så institutionerne ikke længere må have et overskud og som konsekvens af dette, vil blive tvunget til at lukke. Og slutteligt, hvis det lykkes for dem, vil de sænke koblingsprocenten, hvilket vil tvinge flere friskoler til at lukke.

Men det slutter desværre ikke her. I øjeblikket forhandles der nemlig om udvidelse af frikommuneforsøget - en aftale, hvor flere kommuner skal have frihed til at indrette ældreplejen som de vil. Noget som vi i Venstre i høj grad er fortalere for. I aftalen forsøger regeringen desværre i samme ombæring, at fratage de ældre deres frie valg til selv at bestemme, hvem der skal gøre rent i deres hjem og hvilken mad de ønsker at få leveret. Det illustrerer endnu engang hvordan den socialdemokratiske regering ønsker at ensrette og bestemme over vores muligheder og det er jeg stik imod.

Sammen med Venstre arbejder jeg derfor på at sikre, at de ældres frie valg ikke bliver indskrænket i disse forhandlinger. Modsat den socialdemokratiske regering ønsker vi nemlig mere frihed og flere muligheder. Derfor vil vi bl.a. også indføre en national fritvalgsgaranti på ældreområdet og vi vil sikre, at der kommer friplejehjem i alle kommuner. Vi vil også give de ældre en ældrevejleder, der kan hjælpe den ældre og de pårørende til at træffe kvalificerede beslutninger om valg af plejehjem og leverandører til hjemmet. Vi ønsker nemlig at vores velfærdssamfund skal afspejle mangfoldigheden i samfundet. Mennesker er forskellige og har forskellige behov og dette kræver derfor også forskellige tilbud til den enkelte.

Recent responses