Den nye akutplan til sundhedsvæsenet er et liberalt skridt i den rigtige retning

I Danmark er vi stolte af vores velfærdsstat. Vi tager hånd om vores ældre og vores syge. En pandemi og en strejke har dog de sidste par år sat vores sundhedsvæsen under pres, og ventetiderne på behandlinger bliver længere og længere. Det har vi i Venstre kæmpet for at gøre noget ved, og vi har nu taget et vigtigt skridt i den retning.

I sidste uge lancerede vi nemlig en akutplan for det danske sundhedsvæsen. Planen ligger i forlængelse af aftalen mellem regeringen, regionerne og de private hospitaler, som vi indgik i tidligere på måneden, og som sikrer en større udnyttelse af den private kapacitet. Aftalen giver privathospitaler mulighed for at foretage flere specialiserede behandlinger, og prisen, som det offentlige betaler, sænkes.

Den nye akutplan er omfangsrig pakke på i alt 16 punkter, som letter presset på sygehusene og nedsætte ventetiderne på operationer. Dette sikrer vi gennem borgerlige tiltag som bl.a. ensretning af sprogkrav i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, afskaffelse af modregning i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet og honorering af merarbejde. Kort sagt mindsker vi bureaukratiet, forstørrer incitamenterne til at give den ekstra hånd og øger samarbejdet mellem det offentlige og det private. Det er ikke blot liberalt – det er sund fornuft. I aftalen tilfører vi også sundhedsvæsenet 2 mia. kr. over de næste to år og sætter en målsætning om en øget kirurgisk aktivitet på 3% i 2023. Det svarer til 10.000 nye hofter eller knæoperationer, som danskerne nu kan få glæde af.

Vi bilder os ikke ind, at vi kan løse alle problemer i sundhedsvæsenet i et snuptag. Men vi viser, at vi tør at tage ansvaret op og lave en plan, der kan aflaste et presset sundhedsvæsen. Det er kernen i vores velfærdsstat, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, og det vil Venstre blive ved med at arbejde for.

Recent responses