Den magtfuldkomne socialdemokratiske regering kvæler foreningslivet

Tusindvis af frivillige østjyder yder hver dag en kæmpe indsats i de danske foreninger, som idrætten og kulturen har stor glæde af.

Foreningslivet er utrolig vigtigt for det danske samfund og Østjylland og er med til at fremme alt fra sundhed og integration, til børns trivsel.

Det er frygteligt at se, hvordan foreninger bliver nødsaget til at lukke ned, fordi de lider under stigende bankgebyrer eller skal indsende alverdens former for dokumentation, som de nuværende regler er strikket sammen.

Det ærgrer mig, at foreningerne skal slås med bureaukratisk bøvl og administrative byrder, mens vi samtidig har en regering, der ikke har gjort noget for at forbedre forholdene for foreningslivet i Danmark – noget, som de ellers gav et valgløfte om at forbedre, da de kom til magten i 2019.

Jeg ved hvor meget tid og hvor mange kræfter frivillige og foreninger lægger i at afholde aktiviteter for os alle. Og jeg ved hvor meget det påvirker drivkraften i deres arbejde, at de er underlagt så mange regler. Siden vi fik en rød regering har utallige organisationer også påpeget, at det er nødvendigt med mindre bureaukrati.

Vi skal passe på vores foreningsliv i Østjylland og vi skal sikre dem de bedst mulige vilkår, så vi fortsat kan sende vores børn til fodbold eller i spejderklubben, og sikre, at vores forældre kan komme til banko eller gymnastik.

På trods af adskillige opråb fra os, ønsker regeringen fortsat ikke at handle, og de har indtil nu stemt imod alle forslag, som vi i Venstre har stillet. Helt konkret ønsker jeg at forbedre vilkårene for foreningerne. Vi skal bl.a. udvide skattefritagelsen og vi skal forenkle kravene til registrering af bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, så al den dokumentation på bestyrelsesmedlemmer ikke dræber lysten til at kaste sig ind i arbejdet. Desværre er regeringen ikke kommet længere end at få ordene ned på papir, og der er lange udsigter til handling, hvis vi ikke får en ny blå regering.

Recent responses