De stigende energipriser viser at der er behov for opgør med afgifter

Jeg er næppe den eneste der har fået en stor el-, gas- eller varmeregning ind ad brevsprækken for nylig.

For selvom energiprisernes himmelflugt kan finde deres rod i mange forskellige forklaring, er de kommet for at blive. De stigende priser kan udhule vores lønninger og gøre alting dyrere, for man skal huske at det ikke kun er husholdningerne der oplevere stigende regninger, det gør virksomhederne også. Derfor er det på tide at vi får kigget på energiafgifterne, de er næppe hele løsningen på problemet, men et godt sted at starte. Danmark har med 90 øre pr. KWh, en af de højeste elafgifter i Europa, hvilket hverken kan forklares eller forsvares, når Danmark får 80 % af danskerne strøm produceres på vedvarende energikilder. I samme ombæring må man heller ikke glemme, at momsen følger energiprisen op og lægger mange hundrede millioner i statskassen.

Men når vindmøller står stille og Putin skruer ned for gassen til de europæiske lande, så kommer der ekstra damp på prisstigningerne på stort set alle energikilder. Læg dertil at der er højkonjunktur og dermed rift om energien og vi har en energikrise som ikke er set siden oliekriserne i 70erne. Det er en giftig cocktail for danske forbrugere og virksomheder, der særligt rammer de lavest indkomster hårdt. Derfor bør vi politisk tage et opgør med de høje danske afgifter på energi, så vi i fremtiden undgår at blive ramt hårdere end forbrugere i andre europæiske lande. Med udbygningen af flere vedvarende energikilder i Europa, og med større fokus på integrationen af den europæiske energiproduktion vil vi også gøre os mindre afhængige af udefrakommende problemer, der alle som en bidrager til stigende energipriser. De ting kan vi næppe slippe helt for, men vi kan i Danmark gøre vores til at forbrugerne og virksomheder ikke rammes hårdere end højest nødvendigt. Derfor opfordrer jeg også regeringen til at handle nu, og tage initiativ til en større forhandling om afgifterne.

Recent responses