Danmarks Naturfredningsforening misbruger sin magt

Danmarks Naturfredningsforenings udprægede magtmisbrug tenderer i alt for mange tilfælde til ren chikane af privatpersoner og gode projekter rundt om i landet. Sagen om den gamle gravhøj ved Fårup viser, hvor urimeligt det er, når en borger skal fjerne både halvtag og læhegn, fordi reglerne er fuldstændig ude af trit med virkeligheden.

Sagen om den gamle gravhøj ved Fårup viser Danmarks Naturfredningsforening udprægede magtmisbrug, som i alt for mange tilfælde tenderer til ren chikane af privatpersoner og gode projekter rundt om i landet. Det er fuldstændig urimeligt, at en borger skal fjerne både halvtag og læhegn, fordi reglerne er fuldstændig ude af trit med virkeligheden, mens en flok fanatikere gang på gang insisterer på at bruge deres særlige klageadgang til at forsvare naturen på et usagligt grundlag.

Den konkrete sag illustrerer nøjagtig, hvorfor vi i Venstre ønsker at fratage Danmarks Naturfredningsforening deres særlige ret til at rejse fredningssager – en ret de har haft i mere 80 år, men som foreningen ikke længere er i stand til at håndtere. Alt for ofte rammer Danmarks Naturfredningsforening simpelthen ved af skiven, fordi man insisterer på at påklage alt mellem himmel og jord.

Selvfølgelig skal vi ikke bygge huse rundt om vores gravhøje, det kan de fleste nok blive enige om. Men kære venner i Danmarks Naturfredningsforening, I kan forhåbentlig selv se, at der ikke eksisterer nogen form for proportionalitet, når i beder folk at rive både et halvtag og et læhegn ned, selvom det overhovedet generer udsynet til gravhøjen. Muligheden for at give dispensation skal vel lige præcis anvendes i sager, hvor alt fornuft og saglighed giver anledning til det.

Den konkrete sag er blot endnu et eksempel i rækken af sager, hvor Danmarks Naturfredningsforening misbruger deres magt. I fremtiden bør det kun være stat og kommune, der kan rejse disse sager. Det vil være langt mere demokratisk og gøre mange fredningssager langt mere konstruktive og smidige.