Danmark i den grønne førertrøje

Danmark har en førerposition på det grønne område. Vi er verdens bedste land at foretage grønne investeringer i, og vi er det bedste sted for grønne iværksættere. Det er en position, vi kan være stolte af, men vores ambitioner rækker videre.

Vi har vist, at grønne løsninger er mulige, nu skal vi vise, at de også kan konkurrere. Nu begynder de grønne energikilder nemlig at kunne bære sig selv økonomisk uden offentlige tilskud. Det er godt for både miljøet og for skatteyderne. På den baggrund vil vi sænke Europas højeste elafgifter, så danskerne får flere penge mellem hænderne samtidig med, at vi får strøm fra grønne energikilder. Det er især på vind-området, at det er gået stærkt med at skabe en økonomisk bæredygtig energikilde.

Med det nye udspil på energiområdet vil regeringen øge konkurrencen mellem de grønne teknologier. Det betyder, at grønne teknologier som vindmøller og solcelleanlæg sammen med blandt andet biomasse skal konkurrere indbyrdes om at give danskerne mest mulig grøn energi for pengene. Støtteordninger og rammebetingelser skal indrettes, så de fremmer konkurrencen mellem de forskellige former for teknologi. Konkurrencen skal være med til at gøre Danmark endnu mere grøn. Der er nemlig ikke længere nogen direkte modsætning mellem grøn energi og billig energi.

Regeringens forslag svarer til en nedsættelse af el-afgiften på 27 procent, hvilket for en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 4000 kilowatt-timer giver en besparelse på omkring 1250 kroner. Dermed er vi nået endnu et skridt i vores bestræbelser på at gøre det billigere at være dansker.

Udover at det er godt for miljøet med mere grøn energi, så er det også en klar fordel, at vi bliver mindre afhængige af olie og gas fra Mellemøsten og Rusland. Den ambition kan opnås ved, at vi bliver bedre til at udnytte vind, sol og biomasse. Alle dele findes i rigt mål i Danmark, og derfor er der et stort potentiale for grønne løsninger – ikke mindst på eksportmarkederne.

Danmark har gennem årtier investeret massivt i grønne løsninger, nu er det på tide, at vi høster frugterne i form af eksportindtægter og billigere energi til danskerne. Med andre ord så er det kulsort, når de røde siger, at de blå partier ikke er grønne!