Danmark har brug for en ambitiøs vækstplan

Helle Thorning Schmidt har lovet inden længe at præsentere et vækstudspil. Med SF ude af regeringen er der nu for alvor muligheder for en ambitiøs aftale mellem Venstre og regeringen. Meget tyder desværre på, at regeringens udspil langt fra bliver ambitiøst nok, og at vi herved forpasser en historisk mulighed for at sikre vækst og arbejdspladser.

I Venstre håber og tror vi dog stadig på en målrettet vækstpakke, som sætter gang i hjulene, genskaber den økonomiske optimisme og skaber flere private arbejdspladser i Østjylland og resten af landet. For private arbejdspladser er forudsætningen for velstand og velfærd.

Vi foreslår derfor fem konkrete tiltag, der vil sætte skub i økonomien.

For det første skal de tårnhøje danske energiafgifter sættes ned. Afgifterne koster både familierne og de danske virksomheder dyrt. Venstre vil derfor genforhandle energiforliget og fjerne brændeafgiften.

Samtidig er det vigtigt, at BoligJobOrdningen fortsætter. Ordningen har skabt tusindvis af arbejdspladser, begrænset sort arbejde og sikret flere praktikpladser. Desværre vil regeringen fra næste år afskaffe ordningen.

Det er også vigtigt, at den offentlige sektor kommer til at gå længere på literen. Vi skal ikke gøre verdens største offentlige sektor endnu større, som regeringen foreslår, men snarere sørge for at sikre borgene får den bedste service til prisen. Regeringens egen Produktivitetskommission har konkluderet, at konkurrencen med private virksomheder fremmer produktiviteten i den offentlige sektor. Venstre vil således øge udliciteringer af den offentlige velfærd.

Venstre vil ligeledes reducere byrder for erhvervslivet. Færre byrder for erhvervslivet vil betyde flere job i Østjylland og hele Danmark. Vi foreslår at indføre et nabotjek af lovgivningen, så vi ikke regulerer danske virksomheder hårdere, end vores nabolande gør.

Sidst, men ikke mindst, er det også meget vigtigt, at vi sikrer, at det kan betale sig at arbejde. Under halvdelen af alle danskere er i arbejde, og over en million danskere i den arbejdsduelige alder er på overførselsindkomst. Det skaber et kæmpe pres på de offentlige finanser. Derfor er det afgørende, at flere kommer i arbejde, så flere kan bidrage til velstanden.

Statistikkerne taler deres tydelige sprog: 330.000 danskere har blot en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde, alt imens 17.700 danskere går på arbejde selvom de ville få mere ud af at være på offentlig forsørgelse. Gevinsten ved at forsørge sig selv frem for at være på overførselsindkomst skal derfor være større.

Det er helt afgørende for Danmarks fremtid, at der i den kommende tid vises politisk handlekraft, så vi sammen kan sikre en ambitiøs vækstaftale til gavn for Østjylland og resten af landet. Vi håber derfor, at regeringen, ligesom Venstre, er villige til at skride til handling for at sikre vækst og arbejdspladser.