Bredt forlig om bedre lægedækning

Tilgængeligheden for læger i landdistrikter er i dag langt under det niveau, som vi kan stille os tilfredse med i Danmark. Alle danskere, uanset hvor man bor, skal have god og nem adgang til praktiserende læger, så der ikke er geografisk ulighed. Det var med dette udgangspunkt, at regeringen for et par uger siden indgik en aftale på tværs af alle partier i Folketinget. En aftale, som skal forbedre lægedækningen i hele Danmark. 

I Venstre prioriterer vi kernevelfærden, og vi arbejder målrettet på at styrke det danske sundhedsvæsen. Derfor nedsatte Venstre-regeringen i 2015 et Lægedækningsudvalg, som skulle komme med forslag til, hvordan vi opnår bedre geografisk lighed. Regeringen har taget udvalgets anbefalinger til sig og har på den baggrund forslået en række gode tiltag på området, som er blevet godt modtaget i Folketinget.

Med aftalen bliver det nu muligt at drive regionsklinikker med regionsansatte læger i helt op til 6 år ad gangen – i stedet for tidligere 4 år. Dermed bliver det lettere at rekruttere læger, som ikke ønsker at investere i deres egen praksis. Tiltaget er primært for at få flere læger i klinikkerne uden for storbyen, hvor de fortsat mangler personale.

Derudover afsætter vi penge til en ny og differentieret honoreringsordning. Vores klare forventning er, at det dermed bliver mere attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge i landdistrikterne.

Aftalen er til stor gavn for danskere uden for storbyerne. Og for de unge i Randers og omegn, hvis drøm er at blive læge, vil medicinstudiet i Aalborg øges med 50 studiepladser allerede fra sommeren 2017. De ekstra studiepladser oprettes for at få flere læger i Danmark, så vi kan øge den geografiske lægedækning.

Jeg glæder mig rigtigt meget over aftalen, da jeg ved, at det vil medføre stor værdi for min hjemstavn. Jeg har tiltro til, at oplandet omkring Randers vil nyde godt af denne aftale og opleve bedre lægedækning i de kommende år.