Trist at flertallet ikke ønsker Bilka til Randers

Det er trist, at et flertal af Folketingets partier ikke ønsker at lade byrådet her i Randers selv bestemme om Bilka skal til byen. Venstre har kæmpet for at give kommunerne mest mulig frihed til selv at kunne bestemme udviklingen og udnytte lokalkendskabet. Det er essensen i det kommunale selvstyre, for i Venstre ønsker vi ikke at den lokale udvikling skal dikteres ved hjælp af firkantede regler og fjerne emsige bureaukrater. Det skal være lokalt man træffer beslutninger om placering af supermarkeder og hvor store disse må være. Desværre er der ikke noget flertal for det, derfor er det ikke muligt at Bilka kan komme til Randers. Det er ærgerligt, at landets sjettestørste by ikke kan få en Bilka. Det betyder, at folk der ønsker at handle i en Bilka fortsat vil tage til Tilst ved Aarhus eller til Viborg for dette. Dermed mister Randers mange arbejdspladser.   

Det er forstemmende at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke har mere tillid til de lokale folkevalgte. Der er naturligvis ingen lokale folkevalgte der kunne finde på at give byggetilladelser til nye supermarkeder i områder, hvor det ville skade det omkringliggende miljø eller ødelægge handelslivet. Tværtimod så kender kommunalpolitikerne til at de særlige forhold, der skal tages hensyn til. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti står ganske enkelt med et forklaringsproblem overfor de mange borgere i Kronjylland, der havde set frem til muligheden for at få Bilka til byen. Desværre så fortsætter indtægter og arbejdspladser med at gå udenom Randers. Det havde vi ellers muligheden for at ændre på. 

Aftalen om planloven viser, at der er meget stor forskel på hvad partierne mener, og at det ikke er lige meget om man sætter sin stemme på Dansk Folkeparti eller Venstre. Hvis man ønsker lige muligheder for udvikling i hele Danmark og mest mulig lokal indflydelse, så er Venstre det eneste parti der leverer varen.