Bilfrie søndage er et levn fra fortiden

Der er to veje til et bedre klima. Guleroden, hvor vi gør det grønne valg og de mere energivenlige produkter tilgængelige for alle, eller pisken, hvor man lukker store byer ned for trafik og besværliggør livet for borgerne.

Bilfrie søndage i Aarhus vækker mindelser om 1970' ernes energikrise. Dengang skete indgrebet grundet en udefrakommende påvirkning. Denne gang er forslaget om bilfrie søndage drevet af en overambitiøs klimapolitik.

For selvom vi skal arbejde for at nedbringe vores udledning af partikler og drivhusgasser, så er vi allerede godt på vej. Der kommer flere elbiler på gaderne, den eksisterende miljøzone holder de værste udledere af partikler, den tunge trafik, ude af byen.

Forslaget om bilfrie søndage kan derfor ikke anses som værende andet end et forslag, der modsat energikrisen i 1970' erne skal påføre borgerne unødige gener. For mig at se er den landspolitiske opgave inden for trafikpolitikken at sikre danskernes bevægelsesfrihed og mobilitet, og dermed undergraver bilfrie søndage i de største byer fuldstændig folks mulighed for at komme ind til Aarhus. Flere erhvervsdrivende, der under corona har haft det hårdt, vil få endnu en straf, da det bliver sværere at tiltrække kunder. For borgerne bliver et besøg hos familie eller venner også mere besværligt, særligt for de ældre, der er gangbesværede.

Efter et år med corona er det næppe det, vi har brug for.

Forslaget er derfor populistisk symbolpolitik uden gang på jord, men et vigtigt signal til vælgerne om, at der er to veje til et bedre klima.

Guleroden, hvor vi gør det grønne valg og de mere energivenlige produkter tilgængelige for alle, eller pisken, hvor man lukker store byer ned for trafik og besværliggør livet for borgerne. Det siger sig selv, at den første er den med mindst symbolik, men det er til gengæld også den klogeste tilgang.

Pisken og de bilfrie søndage er derimod et værktøj, der straffer unødigt, og som ikke løser det problem, det er sat i verden for. Så må vi se, om borgmesteren i Aarhus, som sine kollegaer i regeringen, også synes, det er en god ide.

Flere erhvervsdrivende, der under corona har haft det hårdt, vil få endnu en straf, da det bliver sværere at tiltrække kunder.

Recent responses