Behov for en ny balance mellem landbrug og miljø

Når det gælder fødevarer, virker regeringen og i særlig grad dens fødevareminister mest interesseret i at føre sig frem med ligegyldigt gøgleri såsom udpegelsen af en nationalret, lystfiskeri på skoleskemaet og moraliseren over supermarkeders indretning. Vi er til gengæld interesserede i at sikre fremtiden fra dansk landbrug, der er hårdt udfordret. Overivrige embedsmænd har brugt EU-regler som påskud til at stramme skruen over for danske landmænd, så deres kår i dag er helt urimelige sammenlignet med landmænd i vores nabolande.

Selvom regeringens seneste aftaler med bl.a. finansloven viser, at vækst og beskæftigelse ikke ligger dem særligt på sinde, så må man alligevel undre sig over, at man er så besat af den såkaldt grønne dagsorden, at man ikke vil være med til at skabe 25.000 jobs i landbruget og øge eksporten med op imod 50 mia. kr. i løbet af de næste fem år.

Det vil en fremtidig borgerlig regering til gengæld – hvis vælgerne vil. Sammen foreslår vi i Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative en landbrugspakke, der helt konkret for at forbedre vilkårene for vores landmænd. Vi foreslår bl.a. at skille os af med randzonerne, hæve harmonikravene til slagtesvin til EU-niveau og fjerne de danske særregler for gødning. Vi vil sikre os mod, at de danske embedsmænd overimplementerer EU-lovgivning, som de har for vane. Det betyder imidlertid ikke, at vi kaster grams på miljøet. Vi vil tvært imod igangsætte et omfattende måleprogram for miljøpåvirkning fra landmændenes kvælstof , og vi vil målrette reguleringen dér, hvor det giver mening.

Der er behov for en ny balance mellem landbruget og hensynet til miljøet. Vi kan ikke bare blive ved med at regulere alle landmænd ud i arbejdsløshed, især når vi har strammet uforholdsvist meget i forhold til vores nabolande. Det er slet og ret ikke bæredygtigt. Ægte bæredygtighed er at sørge for, at vilkårene også i fremtiden tillader landbruget at eksistere som erhverv. Hvis dansk landbrug afvikles, vil vi i sidste ende bare skule spise udenlandske fødevarer, som ofte er produceret under langt ringere forhold. Selv den største miljø-fanatiker skal jo dog spise af og til.