Bedre lægedækning i hele Danmark

Tilgængeligheden for læger i landdistrikter har i alt for langt tid været langt under det niveau, som vi kan stille os tilfredse med i Danmark. Alle danskere, uanset hvor man bor, skal have god og nem adgang til praktiserende læger, så der ikke er geografisk ulighed. Derfor gør vi noget ved det.

I Venstre prioriterer vi kernevelfærden, og vi arbejder målrettet på at styrke det danske sundhedsvæsen. Det såkaldte Lægedækningsudvalg har udarbejdet en række gode tiltag, som kan hjælpe os med at løse den geografiske ulighed. De anbefalinger, som de er kommet med, tager vi til os.

Det skal f.eks. være muligt at drive regionsklinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Dermed bliver det lettere at rekruttere læger, som ikke ønsker at investere i deres egen praksis.

Vi vil også ændre lægernes honorering, så de tilpasses efter patienternes behandlingsbehov. Vores håb er, at det dermed bliver mere attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge i landdistrikterne.

Allerede fra 2017 vil vi øge medicinstudiet i Aalborg med 50 studiepladser. Dette vil vi gøre, for at få flere læger i Danmark, så vi kan øge den geografiske lægedækning.

Dette er en vigtig prioritering fra Venstres side. Kernevelfærden er et afgørende fundament for hele vores velfærdssamfund, og derfor er det essentielt at vi fortsætter med at forbedre den. Vi har for nyligt vedtaget Kræftpakke IV til i alt 2,2 mia. kr., som skal løfte niveauet for kræftbehandling i Danmark – men vi er ikke færdige endnu. Venstre vil fortsat være danskernes bedste garant for et velfungerende sundhedsvæsen.