Bedre Forhold for Miljø og Landbrug

Venstre og regeringen har indgået en aftale om målrettet regulering af dansk landbrug, som sikrer, at Danmark fra næste år får en af verdens mest avancerede og moderne reguleringer af landbrugets miljøpåvirkning.

Vi har fået en god aftale om målrettet regulering, som sikrer, at vi kan drive landbrug i Danmark og samtidig passe godt på miljøet. Danmark får fra næste år en af verdens mest avancerede og moderne reguleringer af landbrugets miljøpåvirkning. Ind til nu har vi reguleret alle landbrug på samme måde. Det giver ikke mening, da nogle naturområder er mere følsomme end andre. Målrettet regulering betyder også at landmændene fremover frivilligt skal levere på miljøbeskyttelsen. I tilfælde hvor det ikke sker vil den enkelte landmand blive mødt med regulering. I Danmark har vi nogle meget dygtige landmænd, og derfor mener jeg, at den rette tilgang må være tillid fremfor at regulere erhvervet fra et skrivebord i København.

Landbruget er en af grundstenene i dansk eksport. Vores fødevarer er efterspurgt over hele verden på grund af deres høje kvalitet og sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at danske landmænd bliver mødt med fornuftige regler, som udnytter den eksisterende viden, men samtidig også sikrer, at vi passer på naturen og vores drikkevand på den bedste måde.

Desværre har Socialdemokraterne ikke ønsket at deltage i aftalen. Det synes jeg er trist. Det er vigtigt, at der er ro omkring fødevareerhvervet, således at landmændene ved, hvad de kan regne med. Ved at stå udenfor aftalen har Socialdemokraterne signaleret, at de ønsker en anden retning for den måde, vi regulerer erhvervet på. Den slags politiske drillerier kan have meget store konsekvenser for dansk landbrug og de mange mennesker, som er direkte eller indirekte beskæftiget indenfor landbrug- og fødevareproduktion. På trods af dette, er jeg glad for, at det er lykkedes at sikre nogle gode rammer for landbrugets udvikling, samtidig med at vi bliver endnu bedre til at passe på vores natur og vores drikkevand.