Banedanmark skal ikke dele Langå i to

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) og Lars Søgaard, byrådsmedlem, formand for Landdistriktsudvalget (V). 

Vi er dybt forundret over, at Banedanmark er klar til at skære flere byer i det østjyske over i to i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen, herunder Langå. Det er netop derfor, at vi har bragt spørgsmålet op overfor transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Der er ingen tvivl om, at Banedanmark har kørt henover de berørte bysamfund i forbindelse med elektrificeringen. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, og på den baggrund har vi bedt transportministeren træde ind i sagen fremfor blot at lade embedsmændene bestemme.

Ifølge det notat som transportministeren har sendt til os, så lader det ikke til, at alle muligheder er udtømt i forhold til at sikre, at Langå ikke bliver skåret over i to i mere end et halvt år. Vi har derfor bedt ministeren undersøge om man kan etablere en midlertidig bro til biltrafik og ikke kun til gående. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at Banedanmark efter en mildest talt sparsom kommunikation med de berørte parter skærer en by over og påfører mange mennesker en daglig omvej på over 20 kilometer.

Der er brug for, at alle gode kræfter melder sig ind i kampen mod Banedanmarks planer. Det er helt afgørende at vi tydeligt viser, at vi som lokalområde ikke finder os i den slags skrivebordsafgørelser. Nu mangler vi bare at transportministeren, der er valgt her i Østjylland, lader sin sunde fornuft råde og lytter til de lokale protester. På den baggrund har vi inviteret transportministeren til Langå for, at han kan få syn for sagn i forhold til hvorledes Banedanmarks planer er fuldstændig uholdbare.