Bandepakke. Hårdt mod hårdt

Allerede i marts 2013 kom Venstre med sit bud på, hvordan vi sætter hårdt ind over for banderne. Venstre er villig til at hjælpe regeringen med at bringe retspolitikken tilbage på rette kurs, så vi får en bedre og mere effektiv indsats i forhold til bandeproblemet. Vi ønsker strammere udvisningsregler. Al Capone-metoden skal tages i brug, så der etableres et samarbejde imellem SKAT, de sociale myndigheder og politiet. Metoden skal udbredes systematisk, så bandemedlemmer, der modtager offentlig forsørgelse, oplever intensiv og systematisk kontrol af, om de rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Det initiativ havde vi stor succes med i Randers, da jeg var borgmester, og det er uden tvivl en metode, der også kan gøre sig gældende på landsplan. Med metoden fik vi dæmmet op for bandernes fremmarch og hærgen. Derudover skal gentagelseskriminalitet straffes hårdere. Det vil have den konsekvens, at visse personer vil afholde sig fra at begå kriminelle handlinger, idet straffen er hårdere. Endelig skal politiet fokusere en stor del af deres indsats på banderne frem for cykelrazziaer og fotovogne.

Politiet registrerede flere skudepisoder i første kvartal af 2013 end i hele 2012, men alligevel gik der over et halvt år, før regeringen fremlagde deres bandepakke. Det nye initiativ lader meget tilbage at ønske, hvis målet er en reel og effektiv bekæmpelse af bandekriminalitet. Samtidig mangler der initiativer i forhold til at hjælpe naboer til rockerborge. Justitsminister Morten Bødskov afviser blankt, at man kan foretage sig mere på dette område.

I regeringens bandepakke bliver vi endnu en gang mindet om regeringens slingrekurs. Først blev det lettere at blive prøveløsladt, og nu skal vi gå den anden vej. Regeringens retspolitik savner retning. Skibet er sejlet, kaptajnen er faldet overbord, og det virker mest af alt som om, at skibshunden står ved roret.

Det er godt, at regeringen langt om længe erkender behovet for, at der skal gøres en ekstra indsats på bandeområdet. Forhåbentligt vil den indse, at initiativerne langt fra er tilstrækkelige, hvis bandekriminaliteten skal til livs. Inddrag Venstre, så vi sammen kan sætte en stopper for bandernes hærgen.