Børnenes statsminister svigter de frie grundskoler

Mette Frederiksen praler med at være børnenes statsminister, men jeg betvivler om hun helt reelt er det. Den socialdemokratiske mindretalsregering har i dag præsenteret et udspil til Finansloven for 2020, som blandt andet minimerer statens tilskud til de frie grundskoler ved at tilbagerulle koblingsprocenten fra 76 til 71 procent. Der bliver altså reduceret med fem procent, som svarer til ca. 3000 kr. mindre pr. elev og samlet set en nedskæring på 300 mio. kr.

Det er en helt absurd tilbagerulning, da den tvinger mange skoler til fyringer af lærere, større egenbetaling fra forældre og skolerne kan ende ud i en økonomisk krise, som i værste tilfælde vil resultere i en lukning. Peter Bendix Pedersen, som er friskolernes formand, forklarede under valgkampen, da koblingsprocenten ligeledes var til debat, at ca. 100 skoler vil være lukningstruede over en periode, hvis koblingsprocenten ender på 71 procent.

Jeg undrer mig blot over, at Mette Fredriksen gerne vil være børnenes statsminister, når hun ikke prioriterer alle børns skolegang ligeligt imellem sig. Som et plaster på det meget store og åbne sår, har Socialdemokratiet valgt at prioritere 75 mio. kr. årligt fra 2021 til en ny pulje, der skal bidrage til at friholde de frie grundskoler, som ligger i yderkommunerne, i områder med betydelig afstand til en folkeskole eller som har en høj andel af socialt udsatte børn. Men med 550 privatskoler, så rækker 75 mio. kr. ikke særligt langt, og er derfor ikke til stor gavn andet end et ynkeligt forsøg på at stoppe blødningen.  

Socialdemokratiet skal dog ikke regne med, at de bare sådan lige kommer igennem med deres ønskede nedskæring i støtten til de frie grundskoler. Radikale Venstre er imod at skære i koblingsprocenten og vil derfor fastholde den på 76 procent. Derudover er vi er en samlet blå blok, som er stærkt imod nedskæringen, og derfor vil vi kæmpe med næb og klør for, at dette ikke bliver en realitet.