Alvorlige mangler i regeringens vækstplan for fødevarer

Regeringen har fremlagt sin vækstplan for fødevarer. Trods gode intentioner fra regeringens side, så er der alvorlige mangler i vækstplanen, som ikke retter op på de ulykker, regeringen allerede har lavet for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Isoleret set er de fleste initiativer fornuftige, men de kommer alt for sent. Planen har i to år samlet støv i skuffen på Thornings kontor. Allerede i juni 2011 anbefalede husdyrreguleringsudvalget en række af de forslag, som regeringen præsenterede i mandags.

Som så mange gange før har regeringen kopieret Venstres forslag. Venstres finanslovsudspil 2014 indeholdt ti konkrete forslag til at skabe vækst og arbejdspladser i landsbrugs- og fødevaresektoren. Her har regeringen kopieret halvdelen. Det er godt, at de har vores udspil at læne sig op ad.

Af de alvorlige mangler i regeringens vækstplan for fødevarer skinner tre tydeligt igennem. Regeringen fastholder NOx-afgiften til trods for, at afgiften truer over 1000 danske arbejdspladser og hverken gavner miljøet eller sundheden. Ligeledes nævner vækstplanen overhovedet ikke randzonerne, der er et af de største problemer i erhvervet i øjeblikket. Her tales hverken om kompensation eller fejlagtigt kortmateriale. Det er næsten som om, regeringen håber på, at randzoneloven går i glemmebogen.

Endelig foreslår regeringen, at miljøreguleringen kan suppleres med nationale regler. Men overimplementering og danske særregler er netop, hvad der ikke er brug for. Vi skal i stedet anvende nabotjek, der skal undersøge, hvordan andre EU-lande har valgt at administrere og kontrollere den fælles lovgivning i EU. På den måde kan vi sikre, at de danske producenter ikke bliver udkonkurreret på hjemmemarkedet, fordi reglerne er mere restriktive i Danmark.

Vi vil gå konstruktivt til værks med at føre vækstplan for fødevarer ud i livet. Men det forudsætter, at vi kan få regeringens ord for, at det sker med fokus på vækst samt sikkerhed for, at regeringen og miljøminister Ida Auken ikke senere hen laver dårligere konkurrencevilkår for erhvervet med Enhedslisten.