Østjylland skal stå sammen i kampen om vigtig infrastruktur

Venstre har netop forhandlet sig frem til en ny trafikaftale med regeringen, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance. Aftalen sikrer infrastrukturprojekter til Østjylland i form af cykelstier uden for de store byer og en undersøgelse af muligheden for forlængelse af Djurslandmotorvejen. Omvendt mangler vi bl.a. stadigvæk en udvidelse af E45 motorvejen, en reel forlængelse af Djurslandsmotorvejen og en østbro over Randers Fjord, som alle tre er helt nødvendige projekter for Østjyllands forsatte vækstmuligheder.


Østjylland har et stort vækstpotentiale, men for at sikre, at vi også får mest ud af det, har vi brug for, at infrastrukturen ikke er en hindring herfor. Det er derfor vigtigt, at E45 motorvejen udvides fra fire til seks spor, så vi undgår kritisk trængsel på vejene.

Uheldigvis er der ikke blevet plads til vitale infrastrukturprojekter, der ellers ville gavne Østjylland og hermed også hele Danmark. For at Østjylland skal kunne konkurrere på lige vilkår med alle andre dele af landet og med landene omkring os, må vi stå sammen.

Derfor giver jeg min fulde opbakning til de elleve østjyske borgmestre, der nu har sendt et fælles brev til transportministeren om, at tiden er inde til at fremskynde udvidelsen af E45 motorvejen.

Samtidig vil jeg tage fremrykningen af udvidelsen op med Venstres transportordfører, så vi kan få del i de 2,5 mia. kr. som afsættes til infrastruktur i vækstpakken.

Ligesom udvidelsen af E45 er af stor betydning for Østjylland, er det også rigtig vigtigt, at vi får etableret en østbro over Randers fjord.

Vejene omkring Randers er meget stærkt belastede, og trængslen er enorm. Hver dag krydser 45.000 biler Randersbro. Den store trafikmængde, der dagligt passerer broen, medfører voldsomme gener for byens borgere såvel som trafikanter, der passerer området.

Trafikkaosset mindsker lysten til at investere i området og kan i værste fald også koste liv, da vejen til Randers hospital går igennem Randers midtby. En ny bro vil føre trafikken uden om midtbyen og vil hermed reducere transporttiden til hospitalet. Hele Djursland vil således få gavn af en østbro over Randers fjord - både på det økonomiske og det menneskelige plan. 

Både udvidelsen af E45 og etableringen af Randers bro er vitale infrastrukturprojekter, der skal gennemføres så hurtigt som muligt. Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi, at motorvejene bliver så overfyldte, at virksomheder og borgere fravælger området. Det er derfor vigtigt, at vi samarbejder på tværs af partierne til gavn for Østjylland og Danmark.