Østjylland har brug for en liberalisering af planloven

Regeringen strammede sidste år planloven og gav dermed landdistriktskommunerne mindre frihed og mere bureaukrati. Kommunerne har blandt andet fået mindre frihed til at bygge i kystnærhedszonen og ringere muligheder for at benytte gamle bygninger til erhverv.

Samtidig har regeringen valgt at regulere, hvor detailhandelsbutikker må placeres. Kun Danmarks 5 største byer har fri mulighed for at etablere udvalgsvarehuse, hvor de vil, og hvor det er bedst for byudviklingen, mens de 10 mellemstore byer skal placere store varehuse i bymidten. Det er en misforstået hjælp til handelslivet i bykernen, at man vil skabe store udvalgsvarehuse, hvor der ikke er plads. Adskillige eksempler vidner om, at den nye planlov er alt for restriktiv og forværrer landdistrikternes mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser.

Ændringen af planloven spændte sidste år ben for etableringen af en Bilka i Randers og dermed gik byen glip af 550 arbejdspladser. Det er ærgerligt, at regeringen forspilder muligheder for at skabe job i en tid, hvor arbejdspladserne ikke ligefrem hænger på træerne.

I Ørum ønsker den lokale Dagli’ Brugsen at flytte fra en placering midt i byen til det befærdede strøg i udkanten af byen. En flytning af butikken vil øge omsætningen, flytte den tunge trafik uden for centrum og have afgørende betydning for byens fremtidige udvikling, da et godt samspil mellem Dagli'Brugsen, Ørum Aktiv Center, biblioteket og skolen sikres. Alligevel har Naturstyrelsen sagt nej med henvisning til planlovens bestemmelser om, at detailhandelsbutikker skal placeres centralt i en centerby.

I Thorsager er planloven også til gene for den lokale detailhandel. Den lokale brugsen ønsker her, at flytte Brugsen ud fra bymidten til Ryomvej i udkanten af byen.  På grund af planloven må butiksstørelsen ved Ryomvej dog maks være 1.000 m2 bruttoetageareal, hvor den nuværende Brugsen i centrum må være 2.000m2.

Eksemplerne viser, at regeringen ikke stoler på, at kommunerne bedst selv kan vurdere, om konkrete tiltag skaber arbejdspladser og vækst.

Det er efter min opfattelse en forfejlet tankegang. Da Venstre sad i regering, lempede vi planloven, så vi åbnede for flere store detailhandelsbutikker, men de muligheder forringede regeringen med sin planlovsstramning sidste år. Vi gav også 29 landdistriktskommuner og 15 ikke-brofaste øer mere frihed til at tiltrække erhvervsliv og skabe arbejdspladser ved at gennemføre landdistriktspakken ”Danmark i balance”.

I modsætning til regeringen vil Venstre derfor lempe planloven og give kommunerne mere frihed og ansvar til selv at vælge de bedste løsninger. Herved sikrer vi bedst landets mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser.