Økonomisk sanktionering skal begrænse banderne

Det er ikke kommunens ansvar at holde styr på de kriminelle unge, men i høj grad forældrenes eget ansvar. Mange forældre har ikke styr på deres egne børn. Derfor foreslår regeringen, at kommunerne oftere skal trække i de sociale ydelser hos de familier, hvor børnene har relation til bandemiljøet. På denne måde får forældrene en økonomisk tilskyndelse til at holde øje med, hvad deres børn laver i fritiden.

En tidlig indsats overfor de unge er et skridt hen imod bekæmpelsen af bandekriminaliteten, og til at få sat en stopper for bandernes rekrutteringsgrundlag. De seneste tal fra 2012 viser, at 87 pct. af bandemedlemmerne har en ikke etnisk dansk baggrund. Der er altså behov for at sætte ind overfor børn af indvandrerfamilier. Kommunerne har allerede nu det redskab, at de kan anvende forældrepålæg og ungepålæg. Herigennem kan kommunen, med blandt andet økonomiske og regulerende redskaber, sætte ind overfor forældrene og de kriminelle unge. Men antallet af både forældrepålæg og ungepålæg er forholdsvis lavt, hvilket er et problem.

Blandt andet derfor vil Udlændinge- og integrationsministeriet undersøge muligheden for, at etablere en statslig taskforce fra 2018 og fire år frem. Taskforcen skal bestå af personer med viden om etnicitet, og erfaring fra forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Den skal hjælpe kommunerne med at arbejde langt mere målrettet i forhold til de indvandrerfamilier, hvor børnene har størst risiko for at blive rekrutteret af bandemiljøet. En målrettet indsats er at øge anvendelsen af forældrepålæg i de tilfælde, hvor forældrene nægter at samarbejde med kommunen. Kommunen skal altså i højere grad trække forældrene i de sociale ydelser. Den økonomiske sanktionering skal hjælpe til mere samarbejde mellem forældrene og kommunen. Et bedre samarbejde er med til at øge sandsynligheden for, at de unge kan komme ud af bandemiljøet og på ret kurs igen.

Vi fører en stram udlændingepolitik i Venstre, og vi finder det kun rimeligt at vi stiller krav til både de unge og forældrene. En økonomisk trussel er nødvendig for, at kunne engagere de forældre som ikke er samarbejdsvillige i forhold til den kriminelle unge. Rekrutteringen blandt danskere med anden etnisk herkomst kan dermed begrænses, og vi kan få sat en stopper for de uregerlige bander.