Imamerne skal blande sig helt udenom

Vi skal ikke tolerere at imamer udøver social kontrol over danske borgere. Det er ganske enkelt uacceptabelt i et moderne samfund som det danske!

Læs mere
1 kommentar Del

Vi skal kæmpe for Gl.Estrup

For fire år siden fik jeg kæmpet tilskuddet til Gl. Estrup på finansloven. Det gjorde jeg blandt andet, fordi vi er nødt til at bakke op om Danmarks eneste herregårdsmuseum. Hvert år leverer de viden, dannelse og oplevelser til mange besøgende. Det er kort fortalt en af de kulturinstitutioner, hvor man får mest for pengene, og de gør et godt stykke arbejde med at formidle et unikt stykke dansk kulturarv. Museet er tilmed et af de få nationale museer udenfor København. Det betyder, at museet nu skal løfte samme opgave som mange andre, men for færre midler. Midlerne er vigtige, for det betyder, at man kan ansætte medarbejdere til at søge fonde og dermed få endnu flere midler til museets virke. Derfor er det tosset, at regeringen nu spiller ud med et forslag til finanslov, hvor man vil skære 40 procent af museets tilskud, velvidende at det har næsten lige så mange besøgende som arbejdermuseet, der dog får næsten tre gange så meget i støtte.

En anden årsag til, jeg kæmper for Gl. Estrup, er meget simpelt. At kultur og alle museer ikke skal ligge i København. Det er påfaldende, hvordan mange gode museer får med kniven, mens mange andre i København går fri. Beslutningen fra regeringen om ikke at ville støtte Gl. Estrup kan derfor ikke tolkes på andre måder, end at man prioriterer København og udvalgte kulturinstitutioner over andre og dermed er med til at prioritere by og land.

Når gode jyske kulturinstitutioner glemmes, og vi lokale MF'ere, på tværs af Folketinget, skal kæmpe dem ind i en finanslov, hvor hovedstaden altid får sin del af kagen, kan man undre sig. Men forklaringen må være enkel. Finansministeren er valgt i Aarhus, hvor Den Gamle By naturligvis skal have støtte. Arbejdermuseet er en del af det socialdemokratiske DNA, og derfor er de fredet. Lad mig være meget klar. Alle ovennævnte museer er gode og bør få støtte, men det bør Gl. Estrup også, og derfor kæmper jeg for at få Gl. Estrup på finansloven.

1 kommentar Del

Digital udvikling altafgørende for Danmark

Venstre vil sikre den digitale udvikling i hele Danmark modsat regeringen, der ønsker at sløjfe bredbåndpuljen på sølle 100 mio. Bredbåndpuljen har vist sig at være en god investering – især i coronatiden hvor rigtig mange arbejdstagere sidder derhjemme og arbejder. Det kan ikke være rigtigt, at man i et land som Danmark ikke kan sidde fire hjemme i husstanden uden internetforbindelsen bliver dårlig, fordi mor og far arbejder samtidig med at børnene streamer serier på nettet. Det er ikke bare et irritationsmoment for den enkelte medarbejder, men det koster også samfundet dyrt i tabt arbejdstid.  Det mener jeg og Venstre, vi kan gøre bedre.  

Vi i Venstre vil fortsætte kampen for at sikre en god internetforbindelse, ikke bare i de store byer, men også i de mindre byer og yderområder, der er mindst lige så vigtige for at sikre den digitale udvikling. Danmark kan kun beholde sin digitale førertrøje, hvis vi sikrer en god og stabil dækning i hele Danmark. Bredbåndpuljen skal derfor ikke have en rundbarbering, som regering ønsker, men opretholdes. Det vil sikre hele Danmark i ikke at sakke bagud i feltet. Bredbåndspuljen er ikke alene af stor betydning for den enkelte dansker, men også alt fra små til de helt store virksomheder, der er drivkraften i det danske samfund. Små og mellemstore virksomheder er i langt højere grad kommet online og oplever en stigende efterspørgsmål, som skal efterleves. Vi kan med bredbåndpuljen være med til at sikre at vores virksomheder fortsat kan følge med den stigende efterspørgsel på nettet.  

Danmark har ikke råd til at sløjfe bredbåndspuljen for at risikere at miste den digitale førertrøje, der er med til at skabe øget vækst og velstand i Danmark.  

Tilføj kommentar Del

Regeringen vil spare 150 mio. kroner på uddannelserne

Som en del af regeringens udspil til politiforlig vil man spare på de midler som uddannelsesinstitutionerne har til markedsføring. Problemet med at spare her er dog bredere end socialdemokratiet forestiller sig. For det først vil en besparelse på markedsføringsudgifterne forringe de østjyske uddannelser i Randers, Horsens, Hadsten, Grenå og mange andre steders mulighed for at tiltrække kvalificerede og dygtige studerende fra hele landet. Det siger sig selv, at man ved at skære 150 mio. kroner i markedsføringsudgifterne forringer provinsbyernes muligheder for at tiltrække flere studerende. Det er underligt at socialdemokratiets politik er at skævvride Danmark, og forringe de jyske uddannelsesinstitutioners mulighed for at gøre opmærksomme på sig selv. Det er afgørende for en lang række byer i Østjylland, at man har stærke og gode uddannelser som kan fastholde de unge og vise, at der også er en fremtid for dem her.  

For det andet dækker ”markedsføringsudgifter” også over udgifter til helt almindelig drift af information til studerende og elever, vedligeholdelse af hjemmesider og anden nødvendig drift, som skal fungere på en moderne uddannelsesinstitution. Derfor undrer det mig meget at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på mit spørgsmål om besparelserne forklarer, at regeringen lægger vægt på uddannelserne skal levere undervisning af høj kvalitet, men samtidig ikke har øje for at besparelserne dækker over helt almindelig drift. Det siger sig selv at uddannelserne er nødt til at opretholde helt almindelig og nødvendig drift, og at pengene dermed kun kan komme fra besparelser på undervisningen. Det er åbenbart god socialdemokratisk politik at bespare på uddannelserne.

Vi er nødt til at få fokus på de mange gode uddannelser der er i Østjylland og særligt i mange af de større provinsbyer. Besparelserne på markedsføringsudgifter er skævvridende for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække dygtige studerende, og fortælle om de mange gode tilbud man har i byer som Randers, Horsens, Grenå og Hadsten.

Tilføj kommentar Del

Regeringens uansvarlige finanspolitik koster vækst og arbejdspladser

Den socialdemokratiske regering har nu fremlagt sit finanslovsforslag for 2021. Før valget, i maj 2019, lovede finansminister Nicolai Vammen at ”Med Socialdemokratiets økonomiske 2025-plan vil almindelige danske lønmodtagere ikke opleve at skulle betale mere i skat”. Nu har piben fået en anden lyd. Regeringen planlægger eller har allerede gennemført 23 skattestigninger. Det betyder at en gennemsnitsdansker nu kan se frem til en skattestigning på omkring 2200 kroner pr. dansker. Regeringen overtog ellers en økonomi i topform. Rekordhøj beskæftigelse, sunde offentlige finanser og et stort økonomisk råderum. Det råderum er ikke kommet af sig selv. Det skyldes mange års ansvarlig økonomiske politik og reformer, der har gjort Danmark rigere. Nu er situationen en anden. Regeringen har på kun ét år formøblet en meget stor del af det økonomiske råderum væk. Resultatet af regeringens politik er lavere velstand og færre i beskæftigelse. Det bliver dyrt for Danmark.

I Venstre vil vi en anden vej. Det siger sig selv, at vi skal hjælpe de tusindvis af danskere, der har mistet jobbet. Vi skal have den økonomiske vækst skal tilbage på sporet, den grønne omstilling skal sættes i gang, og der skal skabes nye danske arbejdspladser. Vi vil finde veje til grøn vækst og jobskabelse. Vi vil et skattestop, som beskytter danskernes privatøkonomi og gode danske arbejdspladser, så vi stadig har råd til at investere i og forny velfærden. Vi vil bruge den grønne omstilling til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det er forudsætningen for, at vi også fremover kan investere i vores fælles velfærd. Samtidig er det vigtigt at vi får fornyet den offentlig sektor og sat mennesket i centrum. Mennesket skal komme før systemet i Danmark. Selvom flere børn og ældre skaber behov for investeringer i velfærden, gør flere penge det ikke alene. Der skal være friere rammer for dem, der leverer velfærden, danskerne skal have mere frit valg, og vi skal bane vejen for mere ny teknologi og innovative løsninger.

Læs mere
Tilføj kommentar Del

Tilmeld nyhedsbrev